Tekst: Hege Helm, daglig leder i Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS)

Marianne Klausen og Åge Nærdal
Lærerikt: Marianne Klausen roser Åge Nærdal for et særdeles godt adept/mentor-samarbeid.
Foto: Hege Helm

I sesongen 2013/2014 har 14 adept-mentorpar jobbet tett sammen, blant dem adept Marianne Klausen og mentor Åge Nærdal, administrerende direktør i Glaxo­SmithKline Norge. 

Veivalg

Klausen ble ferdig utdannet provisor­farmasøyt fra Universitetet i Bergen i 2010. 

— Etter å ha jobbet i tre år på et frittstående apotek, som jeg var så ­heldig å være med på oppstarten av, og ­parallelt hatt en bistilling som ­farmasøyt ved et kompetansesenter ved Haukeland ­universitetssykehus, bestemte jeg meg for å sende en søknad om å få bli med i mentorprogrammet. Hoved­motivasjonen for å søke var et ønske om å finne ut ­hvilken vei jeg skulle velge videre i arbeidslivet og hvordan jeg best kunne bruke erfaringene mine. På dette tidspunktet følte jeg at jeg hadde en fot i to leirer, og tenkte at det var på tide å ta en avgjørelse på hvor veien videre skulle gå, forteller hun. 

Målbevisst

Mentorparene blir koblet sammen av de programansvarlige etter vurdering av adeptens behov og mentors erfaringer og kunnskaper. 

— Jeg var så heldig å bli tildelt Åge Nærdal, cand.pharm. og GSK-­direktør, som mentor. Vi har møttes med jevne ­mellomrom siden august 2013, og deltakelsen i programmet har så langt vært en svært lærerik og bevisstgjørende opplevelse.

— Som mentor har Nærdal fungert som en uformell samtalepartner jeg har kunnet lufte tanker og ideer med, samt reflektert og diskutert rundt ulike tema med på en annen måte enn man for ­eksempel kan gjøre med en sjef. ­Gjennom året har vi diskutert en del aktuelle ­
­­­leder- og ­organisasjonstemaer, gått ­gjennom ­jobbsøkerprosessen og reflektert litt rundt tidsdisponering i forhold til jobb, fritid og verv, forklarer Klausen.

— Det som har vært spesielt nyttig er at mentoren ikke nødvendigvis gir meg alle svarene, men heller stiller de rette ­spørsmålene. På den måten kommer man selv frem til de rette svarene, påpeker den unge farmasøyten, som innser at hun har vært spesielt heldig:

— Da Nærdal ringte meg i februar med et jobbtilbud, tok jeg det som et stort ­kompliment! Magefølelsen sa ja, og nå ­jobber jeg som Medical Information ­Manager i GSK. Mentorprogrammet lover ingen adept en ny jobb, så det at jeg nå har ­Nærdal som sjef tar jeg som en enorm bonus. 

— Dette året har utvilsomt vært et ­spennende, utviklende og ­uvanlig reflektert år, konkluderer Marianne Klausen.

(Publisert i NFT nr. 5/2014 side 27.)