Tekst: Vivian Fjeldstad

Konseptet er et initiativ fra cand.pharm.er, som selv er relativt nye i arbeidslivet. De har gått sammen med NFS for å lage en pilot av mentorprogrammet som skal starte opp til våren.

— Tanken bak dette programmet er at en farmasøyt med erfaring, integritet og innflytelse skal kunne stille sin erfaring, innsikt og kunnskap til rådighet for unge farmasøyter, sier Monica Sue-Chu.

— En mentor vil kunne fungere som en sparringspartner for en adept, der de to kan diskutere og komme frem til svar på spørsmål den nyutdannede farmasøyten har om jobb, karriere eller profesjonell utvikling. På sikt håper vi dette vil kunne bidra til en videre vekst i det farmasøytfaglige miljøet og at det vil gi noe ekstra til unge farmasøyter i form av hjelp, støtte og motivasjon, påpeker hun.

Viktig å være bevisst
— Hvem skal tilbudet gjelde for?

— Vi har tenkt at dette primært skal være et program for studenter på masternivå i avslutningsfasen av studiet, og tre–fire år inn i arbeidslivet. Hvordan man vil løse dette er opp til mentor og mentee, forklarer Sue-Chu.

— Vi har fått veldig god støtte fra instituttdirektør ved Farmasøytisk institutt Karen Marie Ulshagen. Hun tente umiddelbart på ideen og vi håper farmasøyter kommer til å ta like godt imot tilbudet. Også NFS har vært veldig klare for å bli med på prosjektet.

— Hvordan går man frem for å få tildelt en mentor?

— Utlysningstekst og søknadsskjema vil bli lagt ut på NFS’ nettsider. Søkere kan deretter bli tatt opp i programmet. NFS kommer i første omgang til å ha et kveldsmøte for søkerne der vi forklarer hva dette går ut på. Deretter kobler vi adeptene opp med en mentor. Det blir opp til det enkelte paret å finne ut hvordan dette forholdet skal fungere, sier Sue-Chu.

— Det viktigste er at man har en forståelse av hva man ønsker å oppnå med en slik ordning. Vi oppfordrer adepten til å være bevisst i forhold til dette.

Få farmasøyter opp og frem
— Hvordan kom dere opp med denne ideen?

— Det hele bunnet egentlig i en samtale mellom Håvard og meg, der vi snakket om at det er så mange flinke folk som uteksamineres hvert år og hvor disse blir av. Farmasøyter vises ikke så godt og det ville være fint å kunne å få litt hjelp til komme frem i arbeidslivet.

— Trenden med noen å støtte seg til, ligger også litt i tiden. På internett finnes det mange ulike nettsteder for nettverksbygging og den slags. Med mentorprogrammet håper vi å kunne få satt en slik ordning litt mer i system, presiserer Sue-Chu.

— Hva slags forventninger har dere?

— Vi er veldig spente og håper folk er interessert i tilbudet. Vi vet at andre studier tilbyr liknende ordninger, sier Håvard Thøgersen.

— Farmasøyter er vant til apotek og vi håper en mentor kan gi inspirasjon og entusiasme til å få adepten til å utfordre seg selv og våge seg inn på nye arenaer. Målet er nå å starte med ti par til våren og vi håper mange er interesserte i å være med på dette, sier Thøgersen.

I Danmark har et liknende mentorprogram blitt tatt godt imot.
Les mer her.

(Publisert i NFT nr. 1/2010 side 6.)