Det skriver Legemiddelindustrien (LMI) på sine sider.

Fokuset på legemidler og miljø de siste årene gjorde at LMI ba datterselskapet Felleskatalogen om å miljømerke informasjonen om legemidlene i deres database. Oppdraget ble gitt, og i desember 2015 var miljømerkingen klar.

Ifølge LMI er det på europeisk nivå krav om at alle legemidler med markedsføringstillatelse fra senere enn 2006 skal ha informasjon om legemiddelets miljøpåvirkning. Den norske Legemiddelindustrien blir nå den andre organisasjonen etter den svenske Legemiddelindustriforeningen som frivillig oppdaterer sin felleskatalog med miljømerking.

— Vi har nå merket ca. 900 av 1114 virkestoff med miljøinformasjon. Informasjonen forteller om virkestoffet har ubetydelig, lav, middels høy eller høy risiko for miljøpåvirkning. Den forteller også om bioakkumulering, altså i hvilken grad det lagres i fettvev, og om virkestoffets nedbrytningstid, forteller administrerende direktør i Felleskatalogen, Bente By Jansen, til LMIs nettside.

Felleskatalogen har også en grundigere oversikt over hvordan man vurderer miljørisikoen for legemidler på sine nettsider.