Det er e-reseptløsningen og samhandlingsplattform for elektroniske meldinger som får et løft på 66,3 millioner kroner i statsbudsjettet. E-reseptordningen skal via dette tilpasses den nye løsningen for nettapotek som også er på trappene, via høring om forsendelse og salg av legemidler over internett med høringsfrist 16. november.

— Nye og bedre IKT løsninger er en forutsetning for å skape pasientens helsetjeneste. Det gir bedre ressursutnyttelse og økt brukervennlighet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen melder at den foreslår å øke budsjettet for 2016 med 41,3 millioner kroner til arbeidet med å modernisere den tekniske løsningen for e-resept og elektronisk kommunikasjon, altså utveksling av meldinger som henvisning og epikrise.

«Tiltakene vil gi en mer driftssikker løsning for e-resept, og redusere kompleksiteten med dagens system for de elektroniske meldingene som går mellom de ulike behandlingsstedene», skriver HOD.

Og, man er altså svært opptatt av å få på plass reell netthandel med legemidler i Norge.

— Etableringen av nettapotek i kombinasjon med løsningen for elektroniske resepter er et viktig forenklingstiltak, og vil gi befolkningen bedre tilgang til trygge og effektive legemidler, sier Høie.