Helsenorge.no

  • Helsenorge.no er den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge
  • Direktoratet for e-helse har ansvar for drift og utvikling av nettstedet
  • Inneholder både informasjonssider og en rekke helserelaterte tema, samt selvbetjeningsløsninger og helseinformasjon som er registrert om deg som bruker og pasient

Kilde: Helsenorge.no

Årsaken er at alle innbyggertjenester skal samles, og tjenesten skal kobles på den tekniske løsningen til helsenorge.no.


Det skriver Direktoratet for e-helse i en pressemelding. Den tidligere portalen Mine resepter vil stenge 15.september 2018.

Pasienter kan allerede i dag logge inn i den nye tjenesten «Legemidler» og se sin resepthistorikk tre år tilbake i tid. Det skal også være mulig for den enkelte pasient å se hvilke leger/rekvirent og apotek som har søkt opp pasientens resepthistorikk.

Direktoratet påpeker i pressemeldingen at alle fullmakter må fornyes på grunn av overgangen til en ny teknisk plattform og av hensyn til personvernet. Det skal også ha blitt sendt ut personlige brev til alle som har hatt registrerte fullmakter i løsningen Mine resepter. 

«Dette kan gjøres både digitalt og på papir. I tillegg gir den nye løsningen tilgang til flere tjenester som kan omfattes av fullmaktsforholdet. Gjennom fullmakt kan man dele flere typer helseinformasjon med andre (ikke bare resepter).», står det skrevet.

Pasienter som ikke rekker å ordne fullmaktsforhold før stengingen 15.september, behøver allikevel ikke bekymre seg for sine resepter.

«De vil alltid være tilgjengelig for uthenting på apotek og apoteket vil alltid ha oversikt over reseptene. Både fastleger og apotek kan skrive ut reseptlister til pasienter dersom det er behov for dette.»