I 2016–2017 skrev NFT flere artikler om hvordan det britiske firmaet Hexpress Healthcare Ltd og deres tilhørende ­nettapotek euroclinix hadde gjort sitt inntog på det norske legemiddelmarkedet.

Gjennom et samarbeid med daværende Frisk Apotek kunne kunder gjennom ­digital konsultasjon med Hexpress' lege få EØS-godkjente resepter på legemidler som kunne hentes ut på Frisk Apotek.

Hexpress' fremgangsmåte overfor­ ­kundene og samarbeidet med det norske apoteket fikk mye kritikk fra flere hold, og i midten av august 2017 sendte Helse­tilsynet et brev til Care Quality Commisson, som fører tilsyn med aktører som Hexpress i Storbritannia. I brevet uttrykte Helse­tilsynet sin bekymring for om hvorvidt Hexpress' tjenester ville kunne resultere i utrygg medisinsk praksis, medisineringsfeil og feil behandling av pasienter. Derfor ba de om en redegjøring for hvordan firmaet og dets tjenester er regulert i Storbritannia.

I svaret fra CQC fra september 2017, som NFT nylig fikk tilgang til, svarer tilsyns­myndigheten at verken Hex­press eller tilhørende nettsider som euroclinix er ­registrert hos CQC.

«Vi jobber for tiden med å undersøke om dette selskapet er tilbyder av regulerte ­aktiviteter som krever registrering hos oss, og vi regner med å få tatt en beslutning om dette i løpet av de neste ukene.»

CQC skriver videre at dersom de ­konkluderer med at tjenesten Hexpress tilbyr faller innunder CQCs krav for ­registrering, vil de kort tid etter gjennomføre et tilsyn med Hexpress.

«Dette for å forsikre oss om at tjenesten møter reguleringskravene, og vi vil ­publisere en rapport der vi tar for oss ­funnene», ­skriver Care Quality Commission, som også legger til at de har gjort General ­Pharmaceutical Council og Medicines and Healthcare ­products Regulatory Agency klar over ­Helsetilsynets bekym­-
ringer.

CQCs nettsider viser i skrivende stund at Hexpress har vært registrert siden 26. juni 2018, men det har ennå ikke blitt gjennomført noe tilsyn med bedriften.

(Publisert i NFT nr. 7/2018 side 13)