Statsråden var invitert til Apotek 1s ­hovedkontor i Lørenskog for å foreta den offisielle åpningen og erklære at nettapotek­aktørene nå trygt kan koble seg opp mot Reseptformidleren og starte salget av reseptbelagte legemidler over nett.

Etter en engasjerende video der Apotek 1 presenterte hvordan apotekpraksis har vært og har endret seg med den nye apotekloven i 2001, ble ordet gitt til administrerende ­direktør Øyvind Winther i Apotek 1, som fortalte de fremmøtte om kjedens nettapotekplaner.

Direktøren understrekte hvor viktig denne endringen er for næringen.

— Som vi så i introduksjonsfilmen vår, har vår næring levert ut legemidler over disk i ­overkant av 400 år. Vi er en tradisjonell og tradisjonsrik næring som gjør sine saker ­grundig. Vi har et langsiktig perspektiv, og det er da kanskje ikke så rart at vi ikke har vært den raskeste aktøren ut fra startblokka. Men når vi nå først kommer med vår tjeneste, vil det være en trygg og kundevennlig løsning. Vi har en ­bransje som er preget av en grundighetskultur, og nettapoteket skal være en betydelig forenkling, spesielt for de som bor langt fra ­nærmeste apotek. Dette vil øke ­tilgjengeligheten, og er et nytt skritt for å bygge pasientens helsetjeneste, sa han. 

Trygghet var ifølge Winther et stikkord når Apotek 1s tjeneste skulle utvikles.

— Kundene skal kunne vite at sensitiv informasjon ikke kommer uvedkommende i hende. Samtidig må vi kunne vite at kunden som bestiller et reseptpliktig legemiddel i nettløsningen er den faktiske personen som skal ha medisinene.

Stort steg i riktig retning

Winther overlot ordet til helseminister Bent Høie (H), som hadde tatt turen for å foreta den høytidelige åpningen av salg av resept­pliktige legemidler i nettapotek. Statsråden la trykk på at denne nye muligheten gir befolkningen bedre tilgang på trygge og effektive legemidler.

— Dette er et stort steg hvis man ser det i forhold til diskusjonene man hadde i forkant av den nye apotekloven som kom i 2001. Den gangen fryktet apotekene og farmasøytene for den økte konkurransen, og i dag feirer vi i realiteten denne nye økte konkurransen. Det er en stor bevegelse i apotekene.

Helseministeren presiserte at netthandel av apotekvarer har eksistert lenge, og at man nå tar skrittet videre ved å gjøre det mulig å bestille reseptpliktige legemidler på nett. 

— Legen skriver e-resepten som før, men i stedet for å måtte stille opp fysisk på ­apoteket, kan vi nå som innbyggere og pasienter få ­legemiddelet sendt hjem på døra eller hente det på posten, sa Høie, som la til at mulig­hetene for å hente ut legemiddelet på apoteket fortsatt er der.

— Nettapotek tar digitaliseringen av ­helsesektoren helt hjem i stua, og kan spare innbyggerne for tid, både når det gjelder kø og reisetid til apotek. Dette er spesielt nyttig for innbyggere som er lite mobile eller som bor i distriktene der det er lang vei til nærmeste ­apotek. Dette vil også gjøre det enklere for kunder som ønsker å kjøpe enkle resept­pliktige legemidler i en mer anonym form enn med fysisk oppmøte på apotek. 

Høie la til at innbyggerne nå også har full oversikt over e-reseptene sine på helsenorge.no, og at denne tjenesten i tillegg finnes som en egen app til telefonen. 

— Vi ser en kontinuerlig sterk økning i ­bruken av helsenorge.no som en løsning for flere og flere innbyggere, og det er også en løsning som fylles med mer og mer innhold. Det betyr at vi som innbyggere blir bedre vant til å håndtere helserelaterte spørsmål over nett, nå også ved bestilling av reseptpliktige legemidler i nettapotekene. 

Statsråden vendte seg deretter mot ­skjermen ved siden av seg, der en stor rød knapp hadde dukket opp.

— Nå vil jeg erklære nettapotekløsningen for reseptpliktige legemidler for åpnet, sa Høie og trykket på knappen. 

Har tro på god kommunikasjon

Også til stede denne dagen var farmasøyt, stortingsrepresentant og medlem i Helse- og omsorgskomiteen, Sveinung Stensland (H). Han mente at det viktigste har vært å finne en god og trygg oppkobling mot Reseptformidleren. 

— Man må ha ordninger på plass som sikrer at den som bestiller varen faktisk har resepten, og der har Direktoratet for e-helse gjort en god jobb. Det har tatt litt tid, men nå har vi en ­løsning som er sikker og god. 

Sveinung Stensland
Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) har troen på at det nå har blitt åpnet for salg av reseptpliktige legemidler i nettapotekene.

Han har tro på at apotekene og farmasøytene kan opprettholde en faglig forsvarlig dialog med sine kunder ved ekspedering av reseptpliktige legemidler over nett.

— Jeg tror at med den plattformen de ­forskjellige aktørene nå legger seg på, så er alt åpent for god mobil kommunikasjon, som jeg ser på som en mye bedre løsning enn det som var tilfelle med de tradisjonelle ­forsendingsapotekene, som jeg også har ­jobbet i. Der sendte jeg hundrevis av ­pakker­, og jeg så aldri noen kunder. Dette legger opp til en bedre og mer moderne ­kommunikasjon med kunden, poengterte Stensland, som understrekte at de fysiske apotekene vil komme til å bestå.

— Det finnes snart tusen apotek i Norge, så tilgangen på apotek for de som ønsker disse vil fortsatt være der. Det vil nok bli enda viktigere for de fysiske apotekene å tilby god informasjon og service, og dette vil gi et konkurransefortrinn. 

Stortingsrepresentanten tror ikke man vil se en stor revolusjon i apotekbruken.

— Men jeg har sagt at dette fort kan bli en «game changer» for enkelte apotek i ­distriktene. Beliggenhet vil nok bli viktigere, og folk som bor i distriktene vil trolig heller bruke ­nettet enn å kjøre en halvtime til nærmeste apotek. Men jeg er overbevist om at det største ­segmentet i starten vil være unge jenter som har lidelser som kanskje er litt flaut å snakke om, eller menn med plager som de kanskje ikke vil snakke så høyt om. Og hvis du bor i en liten bygd med ett apotek, så er det kanskje mer komfortabelt å bruke nettløsningen. 

(Publisert i NFT nr. 11/2016 side 6)