Linn Brændhaugen Norsk Farmaceutisk Tidsskrift har endelig fått egen hjemmeside og i dag, 15. oktober 2007, er selve premieren! Vi er stolte over å være på lufta og håper at farmatid.no vil bli flittig besøkt i tiden fremover. Målet er å være et nettsted ikke bare for farmasøyter, men for alle som er interessert i farmasi og legemiddelrelatert stoff.

Foreløpig er nettstedet en smule prematurt, men redaksjonen jobber intenst med å bygge ut sidene. Vi håper på forståelse for at det i oppstartfasen kan forekomme små «barnesykdommer», det være seg at ikke all informasjon er på plass eller at ikke alle tjenester er i funksjon ennå.

For fremtiden ønsker vi at farmatid.no skal være et levende nettsted hvor meningsutvekslinger settes i høysetet. Til denne oppgaven trenger vi din hjelp og medvirkning. Redaksjonen vil oppfordre til debatt og ønsker samtidig tips om smått og stort som rører seg innen farmasiens verden. Sammen med Norsk Farmaceutisk Tidsskrift tar farmatid.no dessuten mål av seg å være det foretrukne organet for ledige farmasøytstillinger.

Velkommen som aktiv bruker av farmatid.no!