Legemiddelverket skriver på sin nettside at det er meldt om hamstring av insulin og metformin. 

— For å forebygge mangel innfører Legemiddelverket rasjonering for å sikre at alle pasienter får det de trenger, skriver de på legemiddelverket.no.

Les også: Paracetamol blir første koronarasjonerte legemiddel

Ingen mangel på insulin

​ Legemiddelverket påpeker at det er viktig å minne pasienter og kunder om at det ikke er mangel på insulin, men den unormalt store etterspørselen etter insulin gjør at grossistene har problemer med å få varer raskt nok ut til apotek. 

— Myndighetene må derfor sette inn tiltak for å styre utleveringen av dette legemidlet slik at alle pasienter som trenger insulin får det de skal ha. Rasjonering iverksettes umiddelbart og gjelder fra lørdag 14. mars fra kl. 13:00. Tiltaket varer til forsyningssituasjonen er bedret, skriver Legemiddelverket.

Dette betyr at apotekene ikke skal utlevere insulin og insulinanaloger under ATC-koden A10A for mer enn én måneds forbruk av gangen. Apoteket må sjekke utleveringsdato slik at enkeltpersoner ikke får utlevert mer enn nødvendig. Apoteket må selv tilpasse det som leveres ut til enkeltpasienter slik at det stemmer overens med én måneds forbruk.

Rasjoneringen gjelder for enkeltpasienter og ikke helseinstitusjoner.

Les også: Skotske apotek bes om å utvide åpningstiden under koronapandemien

Går tom for metformin

Reduserte forsyninger kombinert med stort salg gjør at noen apotek har gått midlertidig tomme for metformin. 

— Metformin brukes i behandling av diabetes type-2. Rasjonering er et tiltak for å styre utleveringen av dette legemidlet slik at alle pasienter som trenger metformin får det de skal ha. Rasjonering iverksettes umiddelbart og gjelder fra lørdag 14. mars kl. 16.00. Tiltaket varer til forsyningssituasjonen er bedret, skriver Legemiddelverket.

Som med insulin betyr det at apotekene ikke skal utlevere metformin for mer enn én måneds forbruk av gangen. Apoteket må sjekke utleveringsdato slik at enkeltpersoner ikke får utlevert mer enn nødvendig. Apoteket må selv tilpasse det som leveres ut til enkeltpasienter slik at det stemmer overens med én måneds forbruk.

Rasjonering gjelder for enkeltpasienter og ikke for helseinstitusjoner.

Rasjoneringen gjelder også grossister som skal sørge for å ikke levere større mengder legemidler til det enkelte apotek enn det som tilsvarer normalsalget.