Legemiddelverket foreslo tidligere i år å ta naproksen inn på LUA-listen (legemidler utenfor apotek). Etter kritiske høringsinnspill fra både Apotekforeningen, NMD, Norsk Farmasøytisk Selskap, Norges Farmaceutiske Forening, FHI og Helsedirektoratet tar de likevel ikke naproksen inn på listen.

«I 2018 ble den reseptfrie indikasjonen for naproksen utvidet til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel- leddsmerter. Erfaringen med det nye reseptfrie bruksområdet for naproksen er derfor relativt liten, og det er usikkert hvor godt kjent dette er i befolkningen generelt. En viss risiko for feilbruk kan derfor ikke utelukkes. Naproksen har også lengre halveringstid og en annen doseringsfrekvens enn ibuprofen og paracetamol, noe som ytterligere kan bidra til å øke risikoen for feilbruk hos pasienter som er vant med å bruke ibuprofen eller paracetamol.» står det i brevet om avsluttet høring fra Legemiddelverket.

Les også: Farmaceutene vil ha legemidlene tilbake til apotekene

Legemiddelverket utelukker dog ikke at naproksen kan tas inn i LUA senere.

«Det kan imidlertid bli aktuelt å vurdere naproksen igjen på et senere tidspunkt, når man har fått noe mer erfaring med den nye reseptfrie indikasjonen i apotek.» skriver de og opplyser at de nå tar imot innspill til endringer i 2020. 

Viktig å sikre gode, faglige råd

Farmaceutenes leder, Rønnaug Larsen, er glad Legemiddelverket har hørt på innspillene og snudd. 

—Dette er bra. Vi var av de som ga innspill om at den forlengede halveringstiden for naproksen gjorde den uegnet for LUA. Vi ser allerede hvor mye feilbruk av paracetamol (Paracet)/Ibuprofen (Ibux) og langtidsbruk av nesespray mot tett nese forårsaker, sier hun og legger til hvor viktig det er at pasienter får god farmasøytisk rådgivning på alle legemidler.

Aciklovir hudstift tas inn i LUA

Den eneste endringen på LUA-listen blir i år at aciklovir hudstift tas inn og at aciklovir krem og penciklovir krem flyttes til selvvalgslisten.

Apotekforeningen og NMD har stilt spørsmål ved om antivirale legemidler bør selges i LUA, med tanke på resistenssituasjonen ved bruk av antivirale legemidler mot herpes simplex, men Legemiddelverket viser til at FHI mener resistens er sjelden til tross for økt bruk av aciklovir

«Etter Legemiddelverkets vurdering er det liten grunn til å tro resistensutvikling er et problem ved korttidsbruk av topikal aciklovir hos ellers friske individer.» 

Færre tilsyn, få alvorlige avvik

Mattilsynet og Legemiddelverket samarbeider om tilsyn av LUA, og i 2018 ble det gjennomført 781 tilsyn, og det ble avdekket 227 avvik. Det er en nedgang siden 2017, men i årsrapporten sin slår Legemiddelverket fast at det er få alvorlige avvik.

«Omfanget av tilsynsaktiviteten anses for å være akseptabelt siden utsalgene har svært begrenset utvalg av legemidler.» konkluderer de.

Likevel har Legemiddelverket varslet at de ønsker innstramninger i ordningen fordi det er uklart hvem som faller under den.

— ... det er ikke lett å finne en klar avgrensning i forskriften, og vi jobber derfor med et forslag for å gjøre forskriften tydeligere på dette området. Med noen få unntak har ikke Mattilsynet i dag godkjenningsordninger for de virksomhetene som etter intensjonen skal kunne drive med LUA-utsalg. I stedet finnes det en registreringsordning der aktørene kan melde seg til Mattilsynet. Dette er ikke skreddersydd for våre behov. Det er flere endringer i LUA-forskriften på trappene, sa seniorrådgiver Jørgen Huse ved Statens legemiddelverk (SLV) til DM Pharma i sommer.

Les også: Mattilsynet gjennomførte 829 tilsyn med LUA-utsalg i 2017