Tekst: Ann Kristin Odden

Comte, med Evensen og kollegaen Erlend Nyhammer  i spissen, samarbeidet med NFF om utførelsen av arbeidsmiljøundersøkelsene i 2009 og 2011.
— Hensikten var å gjøre en relativt bred kartlegging av arbeidsmiljøet i apotek, med fokus på organisatoriske, fysiske og psykososiale forhold. Materialet vi samlet inn favner bredt, og vi synes dette gir god og utfyllende informasjon om apotekfarmasøytenes hverdag, sier Evensen, som er sosiolog og partner i Comte Analysebyrå.
Han legger til at undersøkelsen gjenspeiler NFF-As medlemsmasse hva gjelder kjønn, alder og kjedetilhørighet.
— Dette har gitt oss et utvalg som representerer populasjonen på en tilfredsstillende måte.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 5/2012 side 9–10. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.