Et panel bestående av 3500 næringslivsledere har valgt ut Bionor Immuno blant 10 kandidater med tilknytning til Forskningsrådet.
— Vi er enormt stolte over å få denne prisen. Vi jobber på høygir for å utvikle effektiv behandling av HIV og andre immunologiske sykdommer. Både forskerne og ledelsen i Bionor Immuno er glade for anerkjennelsen vi nå får for dette arbeidet, sier administrerende direktør Birger Sørensen i en pressemelding.

Prisen ble overrakt av Næringsminister Sylvia Brustad.

Bionor Immuno vant prisen foran kandidater som DiaGenic, Elkem, Rolls-Royce Marine AS og REC.

Unik tilnærming til vaksineutvikling

Bionor Immuno har utviklet en teknologi som åpner for helt nye muligheter for utvikling av vaksiner mot virussykdommer og kreft. Denne vaksineteknologien gjør kroppen i stand til f.eks. å produsere målrettede immunceller (i motsetning til vanlig vaksineteknologi som gir antistoffer) som spesifikt finner og dreper celler som produserer HIV, hepatitt C-virus og livmorhalskreft.

Selskapets forsknings- og utviklingsavdeling ligger i Skien, med kontorer i Oslo og i Washington DC. Bedriften har allerede bevist at behandlingen kan gi HIV-pasienter medisinfrie perioder på i gjennomsnitt 31 måneder. En ferdig utviklet behandling vil medføre enorme fordeler for HIV-pasienter i og med at de slipper et daglig inntak av medisiner som i tillegg gir en rekke alvorlige bivirkninger. I tillegg kommer store samfunnsmessige besparelser.
En klinisk studie blant 38 HIV-pasienter ved Ullevål Universitetssykehus viste at ved oppfølgning 44 måneder etter avbrudd, hadde 34 prosent av pasientene ennå ikke behov for å gjenoppta medisineringen. Tidligere erfaringer har vist at medisinering vanligvis ikke kan avbrytes i mer enn 3–4 måneder.

Verdens største kliniske forsøk på HIV

Bionor Immuno har i dag et internasjonalt styre og på samme vis en internasjonal ledergruppe med erfaring fra både bioteknologi- og legemiddel-industrien.

Selskapet søker for tiden frivillige i USA og Europa til en omfattende klinisk HIV-studie med totalt 345 pasienter. Studien skal avdekke terapeutisk effekt hos velkontrollerte hiv-positive pasienter, og se om virusmengden holdes nede og T-celle-tallet oppe uten daglig anitiviral medisinering (ART).
— Dette er verdens største pågående studie av terapeutisk vaksine, med hele 345 pasienter, forteller Richard Pollard, ved University of California, som står som ansvarlig for undersøkelsen i USA.

Selskapet har som målsetning om å få sitt første produkt, Vacc-4x, godkjent som legemiddel i 2011. Parallelt arbeides det med etablering av samarbeidsavtale med et farmasøytisk selskap. Målsetninger er at en slik avtale skal være på plass første halvår 2009.

(Publisert i NFT nr. 12/2008 side 14.)