Tekst: Ann Kristin Odden

Dette sier avdelingsdirektør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Stein Knardahl.
Han mener ledelsene ikke bør sammenlikne for mye med arbeidslivet for øvrig, men heller vurdere hva som er mulig å oppnå innenfor egne rammer. Professoren understreker også viktigheten av å følge opp undersøkelser med diskusjoner av resultatene, og gjerne også tiltak, på lokalt plan.  
— I STAMI er vi opptatt av at slike kartlegginger skal brukes aktivt i forbedringsarbeid. Her bør både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden være involvert, sier han.

Funn til oppfølging
Blant funnene i undersøkelsen trekker Knardahl frem flere forhold som bør følges opp.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 5/2012 side 8. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.