Alarmerende pilleknasking blant unge

I august publiserte Tidsskrift for Den norske lege-­ ­forening to undersøkelser* om unges forbruk av og holdninger til reseptfrie smertestillende medika­menter. Det viser seg at forbruket har økt de siste årene, og en av tre unge har en liberal holdning til bruk av slike legemidler.

Tall fra studiene viser at 26 prosent hadde brukt reseptfrie smertestillende medisiner daglig til ukentlig siste måned. Mens 50 prosent av guttene og 71 prosent av jentene hadde brukt slike medisiner den siste måneden.

Jentene har de mest liberale holdningene, og 41 prosent mente smertestillende kunne brukes hver gang de hadde vondt, mot 24 prosent av guttene.

Gir denne økningen i ungdommens bruk av reseptfrie smertestillende medikamenter grunn til bekymring? Og er mer tilgjengelige piller en med­virkende årsak til denne utviklingen?

*Selvmedisinering med reseptfrie smertestillende lege­midler hos 15–16-åringer: www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1869054

Holdninger til reseptfrie smertestillende legemidler blant 15–16-åringer: www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1869643

Ellen Birgitte Pedersen.  
Foto: HOD

Hva ønsker Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å gjøre med det økende forbruket av reseptfrie smertestillende medikamenter blant ungdom? Statssekre­tæren er glad for at det finnes under­søkelser som dette, slik at man kan få en oversikt over hva som foregår.

— At så mange unge bruker så mye smertestillende så hyppig er ikke en god utvikling, og jeg må si disse undersøkelsene setter tankene i sving, inn­rømmer Pedersen.

— For å stoppe denne utviklingen er det holdningsskapende arbeid det er viktig å fokusere på fremover. Jeg tror ikke til­gjengeligheten av reseptfrie legemidler er hele årsaken til dette problemet, men at det skyldes holdingene som ligger bak bruken. Det som er viktig å gjøre nå, er å gi bedre informasjon ikke bare til de unge, men til befolkningen generelt, sier Pedersen.

Enda mer påpasselige ­farmasøyter

— Vi bør få ut informasjon om at over­forbruk av reseptfrie smertestillende ikke er sunt og at det kan være farlig. I dette ­informasjonsarbeidet har farmasøyter en viktig rolle. Det er ikke bevist at det er i dagligvaren de unge kjøper smertestillende, og mange går nok fortsatt på apotek når de skal handle legemidler. Farma­søytene er da i en særrolle og må være enda mer påpasselige med å gi opp­lysninger om medikamentene som omsettes, spesielt overfor unge men­nesker.

— Jeg vil også oppfordre fastlegene til å være oppmerksomme. Når så unge mennesker føler de har behov for så mye smertestillende, så er det noe som ikke stemmer. Dette bør legen kunne fange opp og slik kunne fungere som aktiv ­informant ut mot de unge. Det er viktig å se på årsakene til bruken. Er det å ta smertestillende en lettvint måte å løse problemer på? Lever vi i et samfunn hvor man tar en pille for alt? Synes vi det er greit? Hvis legen tør ta disse samtalene med den unge pasienten kan man kanskje komme med andre råd om ­alternativer til smertestillende.

— Vi i HOD er glade for at det foku­seres på dette, slik at vi kan følge med og gjøre en innsats videre, sier stats­sekretær Ellen Birgitte Pedersen.

(Publisert i NFT nr. 9/2009 side 7–8.)