— Vi hatt flere møter med Novartis der de har fått legge frem sitt syn, og Novartis er godt orientert både om Legemiddelverkets og Helsedirektoratets standpunkter i denne saken, sier Madsen.

Han forteller at Legemiddelverkets prinsipielle standpunkt er at i første omgang bør godkjente legemidler brukes i henhold til preparatomtalen.

— Vi ser at det kan foreligge ulike grun­ner til å avvike dette prinsippet, men det er en avgjørelse som må tas av ansvarlig lege eller sykehus.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 7–8/2012 side 7. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.