— Det er spesielt viktig å gjennomføre ­studier for å kartlegge virkningsmekanismer ved legemiddelbehandlingen av barn, og det med tanke på at stadig flere barn, inkludert de aller minste, behandles med flere legemidler, sier Kalikstad.

Barn har ikke utviklet de ­systemene som tar hånd om medisiner og tilsetningsstoffer som voksne har. Det kan dreie seg om manglende reseptorer og stoffer som omdanner voksenmedisinene i tillegg til umodne organer. Utskillelsen av medisiner er også begrenset, noe som gjelder antibiotikabehandling av spesielt de for tidlig fødte barna. I tillegg er det individuell variasjon også blant barn innen farmakogenetikk og      -genomikk, noe som kan ha betydning for effekt og virkning. Slike forhold gjør at den medikamentelle behandlingen kan bli noe mer komplisert for barn enn for voksne og behovet for individuell tilpasning enda større.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 3/2012 side 8–9. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.