Alarmerende pilleknasking blant unge

I august publiserte Tidsskrift for Den norske lege-­ ­forening to undersøkelser* om unges forbruk av og holdninger til reseptfrie smertestillende medika­menter. Det viser seg at forbruket har økt de siste årene, og en av tre unge har en liberal holdning til bruk av slike legemidler.

Tall fra studiene viser at 26 prosent hadde brukt reseptfrie smertestillende medisiner daglig til ukentlig siste måned. Mens 50 prosent av guttene og 71 prosent av jentene hadde brukt slike medisiner den siste måneden.

Jentene har de mest liberale holdningene, og 41 prosent mente smertestillende kunne brukes hver gang de hadde vondt, mot 24 prosent av guttene.

Gir denne økningen i ungdommens bruk av reseptfrie smertestillende medikamenter grunn til bekymring? Og er mer tilgjengelige piller en med­virkende årsak til denne utviklingen?

*Selvmedisinering med reseptfrie smertestillende lege­midler hos 15–16-åringer: www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1869054

Holdninger til reseptfrie smertestillende legemidler blant 15–16-åringer: www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1869643

— Dette er et tema vi som farmasøyter er svært opptatt av. Norges Farmaceutiske Forening (NFF) har dessuten alltid vært skeptisk til alminneliggjøringen av reseptfrie legemidler ved at de har blitt så tilgjengelige som de er i dag, fordi de omsettes i dagligvarehandelen og selges i stor skala uten rådgivning og veiledning. I ­butikken finnes Paracet og Ibux i samme skap som røyk, telefonkort, kondomer og barberblader, skisserer Markestad.

— Når legemidler blir ufarliggjort på denne måten, kan det medføre at de unge fortere mister respekten for dem. Som tenåringsmor selv vet jeg hva det vil si, ved at man ser de unge jentene ha Paracet-pakken i pennalet. Den alminneliggjøringen bekymrer meg, vedgår hun.

Lederen bekymrer seg også over holdningen til smerte og følelsen og forventningen om konstant velbefinnende. Har det blitt slik at vi trenger en pille for alt? spør hun.

— Det er viktig å nå disse ungdommene og oppfordre til riktig bruk av slike lege­midler, hvis ikke står de i fare for å skaffe seg et verdimønster som de drar med seg hele livet, både i forhold til livsstil og egen kropp og helse.

— Myndighetene har her et stort udekket informasjonsbehov. Bakgrunnen for denne utviklingen er sammensatt og tilgjenge­ligheten er bare én faktor som spiller inn. NFF er opptatt av å jobbe for riktig lege­middelbruk og vi ville egentlig hatt disse unge menneskene inn i apotekene, sier Anne Markestad.

(Publisert i NFT nr. 9/2009 side 8.)