Tekst: Tove Ytterbø, leder av Norges Farmaceutiske Forening

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 6/2011 side 17. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.