AMC-sykehuset i Amsterdam går til drastiske skritt for å sikre legemiddeltilgang til pasienter med sykdommen CTX.


Sykehusapoteket på Academisch Medisch Centrum (AMC) i Amsterdam har begynt å produsere egne versjoner av et lisensiert legemiddel brukt til å behandle den sjeldne metabolske sykdommen cerebrotendinous xanthomatosis (CTX). Sykdommen rammer rundt 60 personer i Nederland hvert år. Det skriver nettsiden Dutch News.

Frem til 1. april mottok nederlandske pasienter med den sjeldne sykdommen legemidlet fra originalprodusenten for mellom 30 000 og 40 000 euro per pasient per år. Men siden juni har prisen ifølge nettavisen ad.nl steget med minst 120 000 euro per pasient per år.  Det originale legemidlet dekkes ikke lenger av innbyggernes helseforsikring på grunn av for høy kostnad. 

Ifølge nettsiden kan sykehuset nå produsere sin egen versjon av legemidlet for 25 000 euro per år per pasient, mot kostnaden på over 200 000 euro som var kostnaden per pasient per år for originalpreparatet. Helseforsikringsselskapene vil  ifølge nettstedet nos.nl dekke kostnadene for legemidlene som skal lages på sykehuset.

​AMC og Pharmagister, en stiftelse som arbeider for bedre tilgang til legemidler, kom sammen frem til at sykehusapoteket selv kunne produsere legemiddelet. Bagrunnelsen er at farmasøyter har rett til å produsere legemidler til sine egne pasienter.  Pharmagister har stått for råvarene som må til for å produsere legemiddelet.

— Og selv om AMC bare har to slike pasienter, kan hvem som helst registrere seg ved vårt sykehus med resept fra sin lege, sa professor ved AMC, Carla Hollak, til NRC.

Det er vanlig at sykehusapotek skreddersyr medisiner for pasienter, men dette er første gangen et nederlandsk sykehus tilbyr et billigere alternativ til et dyrere legemiddel som allerede eksisterer. Årsaken er at slike handlinger ofte kan føre til søksmål fra legemiddelselskapene.

Ikke før i fjor ble legemidlet, som produseres av det italienske legemiddelselskapet Leadiant, gitt status som orphan drug, selv om det har vært tilgjengelig på markedet siden 1970-tallet. En slik status tilsier at legemidlet blir ekslusivt på markedet i en tiårsperiode. Med mindre de tilføyer «særskilt verdi» til terapien, vil ikke liknende preparater kunne bli introdusert i løpet av denne perioden.