Det skriver Folkehelseinstituttet (FHI) på sine nettsider.

Målet er at nordmenns antibiotikabruk skal gå ned med 30 prosent innen 2020, ifølge regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens.

Fra 2012 til 2015 gikk bruken ned med 13 prosent, og totalt antibiotikaforbruk måles som definerte døgndoser per 1000 innbyggere per år. For å nå målet må antall behandlinger per 1000 personer per år ned fra 450 til 250.

– Fylkene har en lang vei å gå for å nå målet, men vi ser at alle fylker har hatt en nedgang i antibiotikabruken i perioden 2012 – 2015. Hvis utviklingen fortsetter slik, så kan vi nå målet, sier overlege Martin Steinbakk ved Folkehelseinstituttet.

Østfold har hatt en klar nedgang, men er fortsatt det fylket der det brukes mest antibiotika. 

Norge ligger i dag på 11. plass i forhold til hvilke land som bruker minst antibiotika