Hva finner jeg?

NEL inneholder blant annet pasientinformasjon og beskrivelser av kliniske prosedyrer, symptomer og sykdommer. I tillegg finnes informasjon om: førstehjelp, legemidler, trygdemedisin, vaksiner og legemiddelinteraksjoner.

Produktet ble opprinnelig laget for allmennleger, men er et nyttig kunnskapsverktøy for mange helsepersonellgrupper. Derfor vil Helsebibliotekets redaktør Magne Nylenna jobbe for å få flere i helsevesenet til å ta tjenesten i bruk. Innholdet kvalitetssikres av nærmere 200 medarbeidere fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene.

(Publisert i NFT nr. 2/2007 side 35.)