— Vi ser en generell bedring fra sist gang vi hadde en slik arbeidsmiljøunder­søkelse, sier Kristin Midttun, hovedtillitsvalgt (HTV) i Vitusapotek. 

NFT møter Midttun, hovedtillitsvalgt i Boots Jannike Aunet og hovedtillitsvalgt i Apotek 1 Naz Isabella Lilan på Thon Hotel Oslofjord, der de tillitsvalgte har samling.

Aunet mener undersøkelsen blant annet viser at Boots Apotek har jobbet aktivt med HTV for å få ned sykefraværet siden sist gang undersøkelsen ble gjennomført.

— Det er mye mer tilrettelegging og ­oppfølging i forhold til Nav sine krav, som har blitt innskjerpet. Arbeidsgiver er pliktig til å ta tak i ting fortere. Og det er jo en stor kostnad for arbeidsgiver, for selv om Nav betaler for sykemeldingen etter så og så lang tid, så er det en person borte, og for enkelte apotek kan det gi et kjempehøyt sykefravær.

At 20 prosent mener arbeidsbelastning er årsak til sykefravær, mener hun er en faktor som kan gjøres noe med.

— Har folk en kronisk sykdom, så må man tilrettelegge så godt det lar seg gjøre. Men belastning på grunn av mangel på folk er et problem spesielt i mange distrikts­apotek. Det er ingen å spørre, og det blir fryktelig sårbart.

De tillitsvalgte mener farmasøytene selv kan bli flinkere til å benytte seg av ­kursmulighetene de har gjennom kjedene og Apokus.

— Det kan ikke bare være ­apotekerens ansvar. Vi har et selvstendig ansvar. RELIS-kursene legges også ut i god tid, sier Lilan. 

— Vi må oppfordre folk mer til å søke seg til de produsentuavhengige kursene skriftlig, legger Aunet til.

— Vitusapotek har faktisk hatt en liten økning i deltakelse på produsentuavhengige kurs fra 76 til 79 prosent av de spurte. Så det er ganske høy deltakelse, påpeker Midttun. 

Fra mersalg til omsorgssalg

Årets undersøkelse viser også en reduksjon i antallet som mener at kommersielle hensyn tar for stor plass i apoteket. 

— Inntjeningene på apotekene nå dreier seg jo om denne marginen. Det er handelsvarene vi tjener penger på. Nå foreslås det jo at ­apotekavansen skal settes ned på nytt, så salg av reseptpliktige legemidler tjener vi lite på. Derfor blir fokuset i apotekene mye mer på hud- og hårprodukter, forklarer Vitusapoteks HTV.

— Det trenger ikke å være noe feil med det, men det handler om å finne riktig ­balansegang. Apotekfarmasøytene kjenner seg igjen i de etiske dilemmaene. Man skal ikke pushe feil produkter på kundene, legger Aunet til. 

— Men jeg tror også det kan ha å gjøre med at kjedene har begynt å snu mer­salget og negativiteten rundt dette, og i stedet nå kaller dette for omsorgssalg. Det er helt greit å fokusere på en eksempasient og tilby ekstra hudvennlige produkter som gjør at behandlingen blir optimal, og det blir ­lengre tid ­mellom utbruddene. Det er i seg selv noe faglig vi kan bidra med. Jeg tror det kan være en av grunnene til at farmasøytene har begynt å innse at dette kan være riktig, og det blir en vinn-vinn-situasjon, mener Lilan. 

Ønsker forutsigbar arbeidsdag

De tillitsvalgte legger spesielt vekt på ­forutsigbare arbeidsdager som et satsingsområde i det videre arbeidet.

— Det går jo på dette med balanse­periode. Vi planlegger arbeidsdagen for seks måneder frem i tid, og det vi alle sliter med nå er forskyvning av arbeidstid. Turnusen skal være lagt for minimum tre måneder, helst et halvt år, med turnusendringer minimum fire uker før. Når man da blir forespurt om endringer to dager før og kompensa­sjonen for dette forsvinner, blir det feil. Det er ikke spurt om det direkte i denne undersøkelsen, men det er noe vi har fått med oss at skjer ute i ­apotekene, forklarer Midttun. 

— Behovet for forutsigbarhet gjelder alle ansatte. Det betyr ikke at man ikke ønsker å være fleksibel, men trenden har blitt at man skal være fleksibel veldig ofte. Dette går på bekostning av forutsigbarheten. Det gjelder spesielt for apotekere, men vi kan ikke gå for mye inn på dem, ettersom de er unntatt overenskomsten.

Ta kontakt!

Kjedenes tillitsvalgte oppfordrer medlemmer til å ta kontakt og komme med tilbake­meldinger direkte. I tillegg oppfordrer de flere til å bli tillitsvalgte lokalt.

— Det er meget lærerikt og utviklende å være tillitsvalgt, og man utvikler seg som person på mange måter. Et godt sam­arbeid med ledelsen sikrer også kontinuitet og ­relasjonsoppbygging med punkter der vi har felles interesser.

(Publisert i NFT nr. 12/2016 side 41)