— 78 prosent synes at arbeidsplassen er faglig stimulerende, men allikevel ønsker man mer faglig fordypning. Det synes vi er veldig positivt, og det sier noe om at våre medlemmer er engasjerte i faget og ­jobben sin, og ønsker å videreutvikle seg, sier Reidun Os Husteli, leder for NFF-F. 

Hun trekker også frem at 69 prosent av NFF-F-medlemmene har en egen ­utviklingsplan for kompetanseheving.

— Vi oppfordrer medlemmene veldig til å aktivt selv passe på at den planen blir brukt, og håper at de som ikke har en egen individuell kompetanseplan etterspør og får laget det med sin nærmeste leder.

— 69 prosent er et relativt høyt tall, men det burde jo vært 100 prosent, ideelt sett, legger styremedlem Siri Bjørhovde til. 

Meld ifra om mobbing

Styret i NFF-F forteller at de vil se ­nærmere på arbeidsbelastning.

— Det kan både føre til sykemelding og til feil. I tillegg ønsker vi å jobbe nærmere med mobbing og trakassering på arbeidsplassen. Der hadde vi også et relativt høyt tall, sier Bjørhovde.

— 15 prosent av medlemmene i NFF-F hadde observert mobbing på arbeids­plassen. Men det står ikke om man hadde opplevd det selv, føyer Husteli til. 

— Det er et veldig åpent spørsmål, men at 15 prosent svarer ja på det er ­urovekkende. Vi kan ikke gjøre annet ­konkret med dette enn å anbefale sterkt at de som ­observerer eller opplever dette, tar tak i det ved å snakke med tillitsvalgte eller andre på arbeidsplassen. Man må for all del ikke overse det eller ikke gjøre noe med det. Det må tas videre. Men det er den enkeltes ansvar å melde det videre, vi kan ikke gjette hvor det foregår, understreker Bjørhovde.

Hanne Stenberg-Nilsen mener dette for eksempel kan være et tema som er inkludert i opplæringen av tillitsvalgte, slik at de blir mer fokuserte på det. 

— For det kan være vanskelig å spore opp. Det kan skje i det skjulte, og på for eksempel et stort sykehusapotek kan dette skje i en avdeling der den ­tillitsvalgte ikke jobber. Enkelte kan også ha en ­omgangsform som noen mener er ugrei, men vedkommende selv ikke skjønner at det er et problem, sier hun.

Bruk de tillitsvalgte

NFF-F oppfordrer også engasjerte ­farma­søyter til å bruke de tillitvalgte i NFF-F.

— Det kan nok være vanskelige problem­stillinger for tillitsvalgte å ta tak i også, og det kan være usikkerhet rundt hvordan saken skal håndteres videre. Derfor skal det være lav terskel for å kontakte oss også, hvis man ønsker å snakke med noen, poengterer Bjørhovde.

(Publisert i NFT nr. 12/2016 side 40)