Tekst: Monica Sue-Chu

Mentorprogrammet er tidligere i år blitt omtalt i NFT. Adepter og mentorer ble samtidig oppfordret til å søke programmet via Norsk Farmasøytisk Selskaps nettsider innen 1. mars. Mentoring er en hjelperelasjon hvor hensikten er å forbedre en adepts karrieremuligheter gjennom samtaler med en mentor. Responsen på utlysingen lot ikke vente på seg, og det kom positiv tilbakemelding fra både adepter og mentorer. I forkant av oppstartsmøtet hadde adeptene fått vite hvem deres mentor var og etablert kontakt på telefon eller e-post. På oppstartsmøtet fikk adept og mentor treffe hverandre.

Dansk ekspertise
Dansk ekspertise var innhentet for anledningen. Birgit Toft, en farmasøytutdannet erfaren mentorkonsulent, hadde på sporty vis trosset den vulkanske asken og tatt ferjen til Oslo for å gi adepter og mentorer en innføring i hva en mentorrelasjon kan inneholde. Evnen til å lytte ble illustrert på godt vis med praktiske oppgaver for deltakerne. Forskjeller og likheter mellom mentoring og coaching ble også tatt opp samt rammer for mentorprogrammet.

Hvert mentorpar fikk anledning til å bli litt bedre kjent og til å inngå en samarbeidskontrakt. Mentorprogrammet vil løpe i ett år. Det vil bli spennende å se hva som kommer ut av programmet!

For mer informasjon om mentorprogrammet, se www.nfs.no under «Aktiviteter».

 (Publisert i NFT nr. 5/2010 side 17.)