I en spørreundersøkelse blant NFTs lesere tidligere i år kom det frem at over 75 prosent av respondentene ønsket bladets artikler tilgjengelig på internett. Utgiver Norges Farmaceutiske Forening tok dette ønsket på alvor og ga klarsignal for opprettelse av et eget nettsted for tidsskriftet. I oktober var www.farmatid.no en realitet.

Nøkkelord og kommentarfelt

Nettstedet er delt inn i noen få hovedkategorier: Nyheter, kommentarer, fag og profiler i norsk farmasi. Her finnes allerede mange av NFTs artikler fra inneværende årgang, og meningen er å legge ut tidsskriftets artikler fortløpende – om enn noe forsinket i forhold til papirutgaven. De aller fleste artikler har nøkkelord, hvilket gjør temasøk enklere.

Brukerne har anledning til å kommentere hver enkelt artikkel. Redaksjonen vil på det sterkeste oppfordre til at dette tilbudet benyttes flittig, dels fordi vi ønsker direkte kommunikasjon med våre brukere og dels fordi det er en mulighet til å korrigere/oppdatere innholdet.

Nyhetsbrev og rss

Vi oppfordrer likeledes brukerne til å tegne seg på tjenestene med nyhetsbrev og RSS-feed. RSS, eller «levende bokmerker», er et XML-basert filformat som brukes for å videreformidle utdrag av innhold etter hvert som www.farmatid.no oppdateres. I skrivende stund har ikke redaksjonen rukket å lage en RSS-veiledning ennå, men den kommer!

Forfatterveiledning

Under «Skriv for oss!», i et eget felt på høyre side, ligger en forfatterveiledning i pdf-format som kan lastes ned. Denne veiledningen er myntet på de som skriver sammendrag av mastergradsoppgaver og doktorgradsarbeider samt andre korte fagartikler.

Annonser

Vi har omsider fått utarbeidet malen for stillingsannonser, hvilket betyr at det straks er klart for å legge ut slike annonser på www.farmatid.no. Det vil bli anledning til å annonsere både i NFT og på www.farmatid.no samtidig, bare i NFT eller bare på www.farmatid.no. Priser for stillingsannonser på nettet vil bli lagt ut etter hvert, det samme gjelder priser for reklameannonser.

Ønsker bloggere

Som tidligere nevnt ønsker redaksjonen å ha nærhet til brukerne og skape et levende nettsted. Til dette arbeidet ønsker vi å opprette blogger. En blogg, eller vevlogg, er en betegnelse på en oppdatert internettside hvor én eller flere forfattere ytrer synspunkter og forteller omverdenen om det som skjer.

Redaksjonen ønsker kontakt med folk som kan tenke seg å opprette en blogg på www.farmatid.no. Er du en potensiell blogger eller kjenner du en som burde være det? Ta kontakt med oss!

Åpne for gode forslag

Ellers er vi åpne for alle forslag som kan utvikle og forbedre www.farmatid.no. Vi har et felles ansvar for å gjøre dette til et spennende og variert nettsted!

(Publisert i NFT nr. 11/2007 side 7.)