I mars ble NFT med i Fagpressen trykk og distribusjon (FTD).

— Også vi kjenner på prisøkningene som er overalt, og som en medlemsorganisasjon må vi alltid ha fokus på kostnader. Tidsskriftet er svært viktig for våre medlemmer, og vi ønsker å fortsatt kunne levere et topp kvalitetsprodukt. Avtalen gjennom Fagpressen er en medlemsfordel som vi benytter oss av. Akkurat som våre medlemmer kan spare penger på å benytte de medlemstilbud vi tilbyr, kan vi som organisasjon benytte oss av medlemstilbud gjennom våre samarbeidspartnere, sier Greta Torbergsen, generalsekretær i Norges Farmaceutiske Forening som utgir NFT.

NFT fortsetter samarbeidet med trykkeriet Aksell AS, men på distribusjonssiden skjer det endringer. Fra mai er det Helthjem som vil ha hovedansvaret for distribusjonen, det vil si til rundt 90 prosent av mottakerne. Posten vil nå kun distribuere til rundt 10 prosent, hovedsakelig til de som bor lengst nord i landet. Helthjem distribuerer ved hjelp av avisbud, og dermed vil de fleste mottakerne få NFT på dørmatten, ikke i postkassen.

— Det er alltid spennende med en ny samarbeidspartner, men vi både håper og tror at det vil fungere godt. Hvis NFT ikke skulle dukke om som vanlig, kan leserne nå henvende seg til Fagpressens kundesenter som vil være behjelpelig med å finne årsaken og ettersende utgaven, sier Hanne Nessing, redaktør i NFT.

Fagpressens kundesenter har telefon 21 04 77 46 og e-post: kundesenter@fagpressen.no