Det skriver nettstedet PharmaTimes.com.

Det er introduksjonen av biotilsvarende versjoner av Abbvies legemiddel Humira (adalimumab) som har åpnet muligheten for de enorme innsparingene for det engelske helsevesenet National Health Service (NHS) England.

Ifølge Norsk Legemiddelhåndbok har adalimumab følgende indikasjoner: Behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt hos voksne pasienter, moderat til alvorlig aktiv Chrons sykdom hos både voksne og barn fra 6 år, moderat til alvorlig ulcerøs kolitt hos voksne, psoriasis og pediatrisk plakkpsoriasis, hidrosadenitt hos ungdom fra 12 år, ikke-infeksisøs intermediær, posteiror og panuveitt hos voksne, samt kronisk ikke-infeksiøs fremre uveitt hos pasienter over 2 år.

Mer enn 46 000 pasienter foreskrives årlig Humira i England, og det er dermed det legemidlet som NHS bruker mest penger på årlig.

Engelske sykehus betaler årlig over 4 milliarder kroner for Humira til sine pasienter. Gjennom den nye avtalen med fem forskjellige leverandører av biotilsvarende legemidler vil de nå betale omtrent 1 milliard kroner årlig.

De fire leverandørene av biotilsvarende legemidler er Amgen, Biogen, Dylan/Fujifilm Kyowa Kirin og Sandoz. I tillegg fortsetter Abbvie, leverandøren av originalpreparatet, som leverandør i anbudet.

NHS sier i en uttalelse at den historisk store innsparingen vil kunne sikre britisk helsevesen 11 700 sykepleiere i kommunene og 19 800 flere behandlinger for brystkreftpasienter.  

Biotilsvarende versjoner av Humira er forventet å være tilgjengelige for NHS sine pasienter i løpet av desember.