Miriam Skåland (bildet), strategidirektør og pressekontakt i Norsk Miriam Skåland Medisinaldepot AS, forsikrer alle om at de gjør alt de kan for å sikre stabile leveranser av multidoser.

— Hva tenker dere om situasjonen som har oppstått?
— Vi ser svært alvorlig på saken. Det er høyst beklagelig at bytte av leverandør har gitt helsepersonell merarbeid. NMD arbeider intensivt med å forbedre rutinene sine og følge opp alle innspill. Vi erkjenner at rutinene ved kontraktovertakelsen ikke var gode nok og at kvaliteten på leveransene ikke har vært akseptable, og vi har stor forståelse for frustrasjonen i de rammede kommunene, skriver Skåland i et svar per e-post til NFT.

— Hva synes dere om brevet fra Stavanger kommune til Legemiddelverket, og hva sier dere til påstanden om at kommunene kun har unngått feilmedisinering fordi de har egne risikoreduserende tiltak?
— Jeg ønsker ikke å kommentere brevet spesielt, men den generelle legemiddelmangelen som rammer Norge, har rammet denne kontrakten særlig hardt. Samtidig har vi ikke vært gode nok til å varsle ved mangelsituasjoner – her har vi iverksatt en rekke tiltak for å sikre trygge leveranser.

— Hva har dere gjort for å forbedre situasjonen?
— Vi har hentet inn det vi har av tilgjengelige ressurser og kompetanse og, blant annet, tatt kontakt med leger for over 3000 pasienter per telefon. Vårt fokus er å sikre at vi leverer multidoseruller og andre legemidler i henhold til kontrakt, slik at pasienter og helsepersonell skal være trygge på at de får riktig kvalitet.


(Publisert i NFT nr. 3/2019 side 16)