Tekst: Sidsel Skotland

— Det blir også kurs, lover Hilde Frøyland. Foto: Ingrid Moen Rotvik

Monolog og informasjon. Det har til nå vært farmasøytenes vanligste kommunikasjonsform. Men det er legemiddelbrukeren selv som er nøkkelen til god legemiddelbehandling, sier cand.pharm. ved Diakonhjemmet Sykehusapotek, Hilde Frøyland, til Farmatid.no. Med den erkjennelsen blir dialog det viktigste verktøyet.
— Farmasøyter må være opptatt av å lytte og anerkjenne at det er legemiddelbrukeren som har kunnskap om eget liv. Hun må vinne innsikt i det å være legemiddelbruker.

Fra monolog til dialog

Sammen med kollega cand.pharm. og Ph.D. Kirsten K. Viktil, hun også ved Diakonhjemmet Sykehusapotek, har Frøyland skrevet heftet «Fra monolog til dialog – legemiddelsamtalen i teori og praksis». Snart blir det også kurs. Målet er å gjøre farmasøyter til bedre samtalepartnere og dermed øke innsikten, tryggheten og motivasjon til legemiddelbrukeren, og å avdekke legemiddelrelaterte problemer.

Kommer en tett på kan en bidra til å avdekke viktige, og kanskje ganske farlige, legemiddelrelaterte problemer som for eksempel bivirkninger, interaksjoner og misforståelser. Frøyland forteller om mannen som bodde i Syden deler av året, og som halverte hjertemedisinen fordi han trodde det ikke var nødvendig med så mye når det var så varmt. Og om kvinnen som var så redd for bivirkninger at hun ikke turde ta medisin i helgene fordi sykehuset var stengt.
— Bare dialogen avdekker denne type problemstillinger i møte med legemiddelbrukeren, påpeker hun.

Viktil og Frøyland har begge jobbet lenge som kliniske farmasøyter. De har hatt mange samtaler, men har opplevd at det kunne trengs et konkret verktøy for hvordan en legemiddelsamtale bør gjennomføres. De fant ingen litteratur på dette.

Det er den «utvidede legemiddelsamtalen» som først og fremst er tema for heftet de har skrevet.  
— Den utvidede legemiddelsamtalen er en på forhånd bestilt samtale mellom legemiddelbruker og farmasøyt. En samtale som tar utgangspunkt i legemiddelbrukerens behov og ønsker, forteller Frøyland.

Kurs på trappene

Heftet «Fra monolog til dialog – legemiddelsamtalen i teori og praksis» kan leses for seg selv, men er først og fremst tenkt som bakgrunnsstoff til et kurs som er på trappene.

De to farmasøytene holdt for et par år siden internkurs over dette temaet ved Diakonhjemmet Sykehusapotek med rollespill, forelesning og diskusjon av ulike case. Det er noe av dette de vil videreføre i de åpne kursene som er under planlegging.

— Både kurset og heftet er først og fremst ment for kliniske farmasøyter, men også apotekfarmasøyter og ande helseprofesjoner med interesse for klinisk farmasi vil kunne ha utbytte av dette, sier Frøyland.
 På kurset vil en dykke ned i problemstillinger som hva er en samtale, hvordan styre den, hvordan avslutte den, hvordan få fram budskapet, hva spør en om – og hvordan spør en.

De to håper også at både heftet og særlig kurset, vil åpne for dialog farmasøytene imellom om hva en god legemiddelsamtale er.

Legemiddelpoliklinikk

Heftet og kurset er begge frukter av det pågående forskningsprosjektet «Legemiddelpoliklinikk med vekt på utvidet legemiddelsamtale» som Frøyland og Viktil satte i gang i 2005. Prosjektet er et samarbeid med medisinsk poliklinikk ved Diakonhjemmet Sykehus og har støtte fra Helsedirektoratet.

150 legemiddelbrukere deltar. 75 får tilbud om samtale og en oppfølgingssamtale, kontrollgruppen - som også teller 75 personer – får ikke det.
— Vi er snart ferdige med å samle inn data. Så skal materialet analyseres for å avdekke effekten samtalen har hatt på tryggheten og motivasjonen i forbindelse med legemiddelbruken. Vi ønsker også å finne ut i hvilken grad en slik samtale kan avdekke legemiddelrelaterte problemer. Viser undersøkelsen at denne type legemiddelsamtaler er nyttig, håper vi å åpne en Legemiddelpoliklinikk ved Diakonhjemmet Sykehus.

— Legemiddelpoliklinikk?

— Ja, dette er et helt nytt begrep. Legemiddelpoliklinikken skal være et sted du kan bestille time å få samtaler om legemiddelbruk. Her vil farmasøyten ha tilgang til legemiddelbrukerens journaler og laboratorieverdier. Dette kan selvsagt skje på sykehusapoteket, men vi tenker oss også at dette kan være fysisk atskilt fra apoteket, avslutter Hilde Frøyland.

Foreløpig har en del enkeltpersoner og noen sykehusapotek mottatt heftet, som kan bestilles ved henvendelse til Diakonhjemmets Sykehusapotek.