Tirsdag presenterte Kantar ferske resultater fra Helsepolitisk barometer 2021 på et webinar, og tallene er positive for apotek. 

Over 70 prosent ønsker at apotekene kan tilby flere helsetjenester, så de slipper å oppsøke fastlegen for enkel hjelp med helsen.

Administrerende direktør i Apotekforeningen, Per T. Lund, er forståelig fornøyd med resultatene og var invitert for å kommentere barometeret.

— Her er det stort potensial for samspill mellom det private og offentlige, sa han. 

Les også: Farmasøyter får rett til å rekvirere koronavaksine

Apotekene får endene til å møtes

Lund viste til at det norske folk har høye krav til helsevesenet og har liten tro på at det offentlige klarer det på egenhånd. Samtidig liker ikke flertallet at vi går mot et todelt helsevesen, men har stor tillit til apotekene.

 — Skal enden møtes, er vi avhengig av en blanding av offentlige og private tilbyder, og det er her apotekene kommer inn, sa han og understreket at farmasøytene i apotek ikke skal leke leger, men kan gjøre en stor innsats for å sikre at pasienter tar legemidlene riktig. Det vil holde folk friskere og være med å sikre gode helsetjenester fremover. 

Les også: Økt tilgjengelighet, dårlig økonomi

Mange ønsker mer forklaring om legemidler

Apotekforeningens nettsider har de oppsummert resultatene fra det helsepolitiske barometeret:

  • 37 prosent mener at legen må bruke mer tid til å forklare om legemidlene
  • 21 prosent mener at pakningsvedlegget må bli enklere
  • 15 prosent mener at apotekene må tilby en strukturert samtale om legemidlene man bruker
  • 86 prosent opplever at de får gode råd om legemidler og hvordan de skal brukes på apoteket
  • 75 prosent synes det er greit at apotekfarmasøyter kan fornye resepter på enkelte legemidler til behandling av kroniske sykdommer, 21 prosent mener det er legen som må gjøre det

Med tanke på at hundretusen nordmenn ikke får optimal effekt av legemidlene sine og at omkring 1 000 personer dør hvert år av feil legemiddelbruk, samtidig som mange ønsker mer informasjon om legemidler, mener Apotekforeningen at det viser potensialet som ligger i å utnytte apotekenes kompetanse bedre. Apotekene kan støtte det offentlige helsevesenet og styrke folkehelsen. 

— Alle farmasøyter skal gi råd og veiledning når pasientene henter ut reseptbelagte legemidler. Men med en strukturerte legemiddelsamtaler kan de avdekke mer alvorlige forhold, som bivirkninger eller interaksjoner. Gjennom å motivere pasienten til å starte opp legemiddelbehandlingen, og diskutere hvordan bivirkninger kan reduseres, kan apotekfarmasøytene gjøre det lettere for pasienten å fortsette behandlingen legen har anbefalt. Slik oppstartsveiledning i apotek, som vi har kalt Medisinstart, gir gode resultater, sier Per T. Lund på apotek.no.