Ambassadør for global helse ved ­Utenriksdepartementet, John Arne Røttingen, tror ikke at det å oppheve patentrettighetene på koronavaksiner vil løse mangelen på vaksiner i de fattigste landene.

— Nei. På kort sikt, innenfor et halvt års ­perspektiv, vil det ikke ha noen effekt, ­dessverre, sa han under Norsk Farmasøytisk Selskaps webinar i mai om Norges interna­sjonale arbeid for å håndtere covid-19-pandemien.

Frivillige løsninger raskere

Røttingen er ansvarlig for Norges deltakelse i den internasjonale innsatsen mot korona. Blant annet jobber han med vaksinealliansen Gavi for å få på plass rettferdige fordelingsmekanismer som sikrer vaksiner til de fattigste landene.

Røttingen mener det er mye som begrenser produksjonskapasiteten av vaksiner utover ­tilgang på den patenterte oppskriften. Det mangler infrastruktur, kapasitet og produk­sjonslokaler med tilstrekkelig regulatorisk godkjenning og kvalitet; ikke minst mangler kompetente folk til å gjøre arbeidet.

— Det er nok den mest krevende faktoren, sa han og viste til at for eksempel Moderna sliter med å skaffe folk nok til å skalere opp egen vaksineproduksjon.

— Jeg tenker at den beste måten er å få til frivillige lisensavtaler og samarbeidsavtaler som har gjensidig nytte for det opprinnelige ­selskapet og det selskapet som kan ta imot en teknologioverføring og sette i gang en ­produksjon, konstaterte han.

— Jeg tror det er en raskere vei til målet.

USA kan legge press på produsentene

Samtidig er ikke Røttingen direkte negativ til at USA nå har tatt til orde for å gi en midlertidig patentfrigjøring.

— Min hypotese er at med noe mer press, som USA har gjort, vil jeg håpe det øker ­forståelsen i legemiddelindustrien om at dette må vi legge til rette for i større grad, poengterte han.

Én milliard vaksiner til overs

De rike landene har for lenge siden kjøpt alle vaksiner som er planlagt produsert i 2021, og Røttingen tror noe av det viktigste på kort sikt er å få dem til å donere vaksiner som er til overs til de fattige landene. Det er anslått at det vil bli én milliard doser i overskudd.

Han påpeker samtidig at det er urimelig å ­kritisere de rike landene for å kjøpe for mange vaksiner. Det var mange flere vaksine­kandidater som lyktes enn noen trodde eller håpet på, ­dermed ble uventet mange innkjøpsavtaler utløst.

Industrien ville heller ikke kunne satset på så rask utvikling og stor produksjon hvis ingen finansierte innsatsen.

— Det var helt nødvendig at disse risiko­avtaler ble inngått tidlig, slo han fast.

Webinaret med Røttingen var det tredje i en rekke på fire selskapet arrangerer som ­erstatning for sine tradisjonelle vårmøter. ­Webinar 4 blir arrangert 17. juni og handletr om covid-19 – med fokus på gravide og ammende.

(Publisert i NFT nr. 5/2021 side 7)