Tekst: Kjersti Markestad

Norsk Farmasihistorisk Museum på Folkemuseet i Oslo drives på frivillig basis av farmasøyter som brenner for faget sitt. I sommersesongen, fra 7. mai til 30. september, er museet åpent hver søndag. Disse dagene er det tre vakter til stede for å passe på i urtehagen og stå i offisinet hvor det blant annet selges lakrisstenger og te. Styret trenger flere frivillige til å stille opp som vakter; både cand.pharm.er og reseptarer er hjertelig velkomne.

— Mange av de som tidligere har vært vakter har sagt at de har syntes det har vært en hyggelig måte å bruke en søndag på, sier styremedlem Else Gjemdal. Når Apotekmuseets dag skal avvikles 19. august, trengs det seks til åtte frivillige til å holde oppsyn og være med på aktiviteter.

Et hundreårsperspektiv
Museet ble etablert i 1963 og Carsten Hopstock, som var førstekonservator ved Folkemuseet til han gikk av med pensjon i 1991, var da ansvarlig for opprettelsen av utstillingen. Samlingen bygger på en historisk samling fra 1887. Farmasihistorisk museum inneholder nå to apotekoffisiner, vaktrom, kontor, laboratorium og urteloft. I tillegg til urtehagen som inneholder mange av plantene som har blitt brukt til å fremstille legemidler tidligere og som delvis fremdeles brukes medisinsk. Det ene offisinet kommer fra Apotek Hjorten som opprinnelig lå på Grønland. Innredningen er fra 1861. For å gi publikum et hundreårsperspektiv vises også et offisin fra 1960, hentet fra gamle Skillebekk apotek og laboratorium fra Frogner apotek.

— Så fort som utviklingen går nå er det jo kjempeforskjeller i apotekene bare fra 60-tallet og til i dag. Det er viktig å få vist frem historien og hvordan apotekets rolle har forandret seg, forteller Else Gjemdal.

Museet holder til i Generalitetsgården som har fått navnet etter at Norges Generalstab holdt til der. Nå er bygningen gjenreist på folkemuseet og tjener som lokaler for blant annet museets store samling av krukker og utstyr til produksjon fra gammel tid helt opp til slutten av det tjuende århundre.

Det sto farmasøyter bak
Formålet med museet er å ta vare på farmasihistorien og sørge for at et yrke som er i stadig forandring og som er veldig annerledes fra hva det var for noen år siden, ikke går i glemmeboken.

Styrets oppgave er å ta vare på og drifte museet samt arrangere julemarked, Apotekmuseets dag og liknende. Dette gjør de involverte som er organisert i ulike utvalg, aktivitetsutvalg, utstilling, bibliotek, registrering og hageutvalg. I hvert utvalg sitter det ett eller flere styremedlemmer og flere frivillige. Registreringsutvalget er fullt opptatt med å katalogisere og bokføre de over 20 000 gjenstandene som er i museets eie. Av disse er rundt 18 500 registrert, så registreringsutvalget har godt med arbeid foran seg. Tilknyttet museet er konservator Erika Ravne Scott med 50 prosent stilling. På plakaten for øyeblikket er temautstillingen «Det sto farmasøyter bak. Kjente produkter med rot i farmasien» med produkter som Cola og Fisherman's Friend. Utstillingen blir stående hele året.

For mer informasjon, se
www.norskfolkemuseum.no/farmasi/farmasi_under.htm

(Publisert i NFT nr. 4/2007 side 21.)