I et notat fra Lars-Åke Söderlund, President for Community Pharmacy i FIP (verdens farmasøytorganisasjon) til Apotekforeningen trekker han frem Norges rolle i utvikling av tjenester i apotek. 

«Norge er på verdenskartet innen utvikling av tjenester i apotek. Apotekforeningen i Norge generelt og Per Kristian Faksvåg spesielt har med sitt grundige, langsiktige og målrettede arbeid fremstått som et forbilde innen farmasien.» skriver han.

Les også: Medisinstart kan bedre etterlevelsen

Deler skryten med alle i norske apotek

Fagdirektør i Apotekforeningen, Per Kristian Faksvåg (bildet), setter stor pris på uttalelsene fra Söderlund og ønsker å dele den positive tilbakemeldingen med alle som har deltatt i utviklingen av tjenestene.

— De tjenestene som Apotekforeningen har tatt initiativet til og fått utviklet, gir apotekene mer faglig tyngde og en tydeligere plass i helsetjenesten. For å lykkes er vi helt avhengige av at den enkelte farmasøyts og den enkelte ansattes positive og aktive innsats for å sikre at pasientene får svar på spørsmål, at de får hjelp og at de blir motiverte til å følge behandlingen på en trygg og riktig måte, sier han i en pressemelding.

 – Det er inspirerende å vite at man bidrar til at pasienter får bedre livskvalitet, og det er hyggelig at det vi har etablert blir anerkjent internasjonalt.

Les også: Fra 8 til 72 prosent feilfrie inhalasjoner

God jobb gir flere muligheter

Faksvåg mener de medisinskfaglige tjenestene er en viktig mulighet til å synliggjøre den kompetansen som finnes i landets apotek og den nytten det gir både pasient og samfunn. Han er sikker på at den gode innsatsen i landet apotek øker sjansen for at helsemyndighetene gir apotekbransjen i oppdrag å utvikle flere tjenester.

 — Feil legemiddelbruk er et stort samfunnsproblem som nå er i ferd med å få den nødvendige politiske oppmerksomheten. Dersom vi svarer til forventningene, er jeg sikker på at vi i fremtiden vil bruke apotekenes kompetanse enda mer i målrettede tjenester for pasientene.  Det gjelder å gripe muligheten og å gjøre sitt beste, sier han. 

— Det handler om at man som fagperson i apoteket bruker mer av den kompetansen som man har i møtet med pasienten. Det handler om at apoteket blir ansett som en viktig del av helsevesenet – av behandlingskjeden. Og ikke minst handler det om at apoteket har et innhold bygget på et solid faglig fundament, at det fremstår som et lavterskeltilbud innen helse med spisskompetanse innen legemidler og bruken av dem.