EU-kommisjonen deler årlig ut the Innovation Radar Prize og fire andre priser til Europas mest lovende innovative forskningsprosjekter blant EU-finansierte prosjekter. I år vant det norske prosjektet Lumiblast prisen for innovative forskning.

Lumiblast er et samarbeid mellom forskere fra Hellas, Spania, England og Norge ledet av Kristian Berg, professor II ved Farmasøytisk institutt. Farmasøyt Hanne Hjorth Tønnesen fra seksjon for galenisk farmasi og samfunnsmedisin deltar også i prosjektet.

Les også: Forskere bak immunterapi mot kreft får nobelprisen i medisin

Lyser opp kreftcellene 

Lumiblast er en teknologi som lager lys inne i kreftceller i hjernesvulster som er vanskelig tilgjengelige og vanskelig å kurere. Et stoff lager lys, et lysfølsomt stoff reagerer på lyset og en prosess i kreftcellen skaper toksiner som skal drepe kreften. Tidligere liknende behandlinger med lys har krevd kirurgi for å åpne kraniet. Målet er å utvikle en klinisk behandling med minimal intervensjon. Forhåpentlig vil en behandling kun kreve injeksjoner og ingen kirurgiske inngrep.

Prosjektet har fått tre millioner euro via EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont2020. 

36 utvalgte

36 av de beste EU-finansierte innovatørene ble valgt ut for å konkurrere i fire kategorier om Innovation Radar Prize 2019. Prosjektene skal vise mangfoldet av EU-finansiert forsking og innovasjon, og kom fra hele Europa. I første runde hadde folk mulighet til å stemme på sin favorittkandidat. Over 40 000 publikumsstemmer valgte 12 finalister som deltok på finalen under Research & Innovation Days i Brussel 26. september. Der fikk alle tre minutter til å legge frem sine prosjekter for en jury som valgte ut vinnere i kategoriene, Tech for SocietyInnovative Science, Industrial & Enabling Tech og Women-led innovations i tillegg til Grand Prix-prisen som gikk til sveitsiske SUPSI for sin ledende rolle innen robotteknologi til reparasjoner i krevende industrielle omgivelser.