De tre cand.pharm.ene Berit Muan, Kristin Solberg Swahn og Stein Erik Knapstad er bokens hovedforfattere. De har brukt omtrent ett år på å utarbeide den.

— Hensikten med å utgi boken er å få ut nyttig informasjon om forgiftninger til befolkningen. Boken handler primært om forgiftninger hos barn, så målgruppen er først og fremst småbarnsforeldre, barnehager, skoler, helsestasjoner og andre som har ansvar for barn, sier Berit Muan, seksjonssjef ved Giftinformasjonen, til NFT.

Årlig får Giftinformasjonen, som er underlagt Sosial- og helsedirektoratet, rundt 15 000 henvendelser om uhell der barn er blitt utsatt for farlige kjemikalier. Daglig blir i snitt flere enn to barn henvist til behandling hos lege eller sykehus med forgiftning.

— Barn får relativt ofte i seg eller på seg stoffer og produkter som kan være farlige/gi helseskade. Intensjonen med boken er å øke bevisstheten om dette, og spre kunnskap om hva som er farlig og hva som ikke er så farlig. Vi ønsker dessuten å informere om hva man kan gjøre for å hindre at forgiftningsuhell skal inntreffe, og gi råd om hva man bør gjøre hvis uhellet først er ute, forteller Berit Muan.

— En god del av produktene og stoffene som omtales i boken selges på apotek. Det kan være nyttig for apotekpersonalet å ha kjennskap til dette. Kanskje burde boken også selges via apotek? spør farmasøyten.

Fra innholdet:

  • Førstehjelp ved akutte forgiftninger
  • Nesten 800 oppslagsord som forklarer hvor farlig et kjemisk produkt eller plante er, og hva du bør gjøre dersom ditt barn får i seg, eller kommer i kontakt med, stoffene eller plantene
  • Viktige planter er vist på detaljerte illustrasjoner
  • Legemidler
  • Sniffing
  • Giftige sopper
  • Matvarer som kan også være farlig for små barn
  • Dyr og insekter: stikk fra veps, bier og humler, flått, huggormbitt, brennmanet

(Publisert i NFT nr. 5/2007 side 7.)