Og det knytter seg stor spenning til de omfattende organisatoriske endringene som skal skje. Dagens 30 apotekansatte får dobbelt så mange kolleger som de har nå og turnusen skal endres en del i forbindelse med at åpningstidene til apoteket utvides. Men den største endringen ligger kanskje i at legemiddelforsyningssystemet på Nye Ahus blir heldigitalt. De apotekansatte blir slik prøvekaniner for et unikt prosjekt i verden. Farmasøyter blir erstattet av roboter, legemiddellagrene blir mindre, og både pakking og leveranse skal skje maskinelt. Aldri før har hele forsyningskjeden, fra forskrivning til kvalitetssjekk etter utlevering av et legemiddel skjedd elektronisk.

De apotekansatte har sågar vært med på å bestemme navnene på de nye maskinene de snart skal traktere. Lagerroboten, som er 19 meter lang, ble døpt Den kinesiske mur. Denne har fire inn-/ut-enheter og de fikk elementenes navn: jord, ild, luft og vann. Pakkemaskinen fikk ulike norditalienske stedsnavn fordi produsentens fabrikk ligger i Nord-Italia. I tillegg fikk selve nestet, lageret for éndoser som er veldig stort og det største produsenten noensinne har laget, tilnavnet Colosseum. Enheten som pakker i rørpost ble døpt Gardermoen. Patronene sendes oppover som raketter fra denne og utskytingene fikk naturlig nok tilnavnene Sputnik og Apollo. Elementer i produksjonen har fått mer eventyrlige og TV-kommersielle navn – som Tom og Jerry.

Målene med omleggingen er de samme for sykehusapoteket som for resten av sykehuset: effektivisering av arbeidsoppgavene via større bruk av IKT for å få mer tid til pasientene og dermed en kvalitetsøkning av behandlingen.

(Publisert i NFT nr. 6/2007 side 6.)