Olberg erstatter Terkel ­Hansen, UiT – Norges arktiske universitet, som i januar trådte ut av fagredaktørvervet etter seks år. Hovedansvarsområdet vil være legemiddelkjemi.

Viktig med publisering på norsk

Dag Erlend Olberg er utdannet cand.pharm. ved ­Universitetet i Oslo (UiO) i 2004. Han har en ­doktorgrad fra Universitetet i Tromsø i 2009 innen PET- ­radiofarmasi og ­lege­middelkjemi, og i ­perioden 2011–2013 var han postdok ved University of ­California, Davis.

43-åringen er i dag ansatt som utviklingsleder ved Norsk ­medisinsk syklotronsenter AS og første­amanuensis II ved ­seksjon for ­farmasøytisk kjemi ved ­Farmasøytisk institutt på Blindern.

­­­­­— Jeg takket ja til fagredaktør­vervet da jeg synes det er viktig å bidra til at relevant kunnskap av høy ­vitenskapelig kvalitet når ut til ­farmasøyter på norsk. Det skjer mye spennende og god forskning i norsk farmasi på alle nivåer, og jeg ønsker å bidra til at flere ønsker å benytte Norsk Farmaceutisk Tidsskrift for publisering, sier Olberg.