Stig Pedersen-Bjergaard og Trine Grønhaug Halvorsen ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo (UIO) og Bente Gammelgaard frå Københavns Universitet (KU) har samarbeidet om en ny versjon av læreboken i analytisk kjemi for farmasøytar, Introduction to Pharmaceutical Analytical Chemistry. Boka er en videreutvikling av den såkalte Blåboka, Legemiddelanalyse, av Pedersen-Bjergaard og Knut Rasmussen fra 2004 og dens engelske utgave av Pedersen-Bjergaard, Rasmussen og Steen Honoré Hansen fra 2012. 

Boka er gitt ut på forlaget Wiley og har akkurat fått positiv omtale i tidsskriftet Analytical and Bioanalytical Chemistry. Ifølge nettsiden til Farmasøitisk institutt blir den omtalt som «A welcome reference» og «a valuable update». Boka blir også brukt i undervising ved flere utenlandske farmasiutdanninger, og snart blir den å se på skrivebordet til oslostudentene. 

—Til våren planlegg vi å bruka den nye boka. Då pensjonerer vi Blåboka. Litt vemodig, men det ville vera litt rart å ha ei ny og oppdatert lærebok tilgjengeleg og ikkje bruka den, sa Pedersen-Bjergaard på nettsiden til instituttet.

Les også: Årets farmasøyt: Nysgjerrig på møtet mellom menneske og medisin

Manglet egen bok for farmasøyter

Stig Pedersen-Bjergaard begynte å undervise i analytisk kjemi ved Farmasøytisk institutt i 1996. Da brukte farmasi samme bok som kjemi, og en del av innholdet var ikke så relevant for farmasistudenter. Pedersen-Bjergaard savnet en lærebok tilrettelagt for farmasi. I 2004 ga han sammen med Rasmussen ut læreboka Legemiddelanalyse, som har blitt kjent som Blåboka, i 2004, og det kom en revidert utgave i 2010.

Internasjonal utgave

I 2008 fikk Pedersen-Bjergaard en 20 prosent stilling ved Københavns Universitet (KU) hvor de heller ikke hadde en tilrettelagt lærebok for farmasi. Sammen med sin danske kollega Steen Honoré Hansen ga han og Rasmussen ut Introduction to Pharmaceutical Chemical Analysis i 2012. Nå har han fått med seg nye medforfattere og gitt ut en revidert utgave. 

— Bente og eg har revidert dei eksisterande kapitla frå førre utgåve, men det er Trine som har gjort nybrottsarbeidet. Ho har nemleg skrive eit heilt nytt kapittel om proteinbaserte legemiddel, sa han om samarbeidet.

Les også: Farmasøyt ble kåret til årets foreleser på matnat