Valget foregikk under profesjonsrådsmøtet i Trondheim 29. og 30. oktober.

Vervet har tradisjonelt gått på rundgang mellom utdannings­institusjonene. Nasjonale råd for profesjonsutdanninger på universitets- og høgskolenivå er opprettet av Universitets- og høgskolerådet (UHR) for å samordne høyere utdanning og forskning. Profesjonsrådene skal gi råd i overordnede ­faglige og fagpolitiske spørsmål.

Anne Berit Walter ­overtar ledervervet i Nasjonalt ­profe­sjonsråd for farmasi­utdanning etter Thrina ­Loennechen, som har ledet rådet de siste fire årene. Loennechen er instituttleder ved Institutt for farmasi ved Universitetet i Tromsø.

– Å lede profesjonsrådet har gitt meg en unik mulighet til et utstrakt samarbeid innen ­farmasien og god kunnskap om nasjonal utdannings­politikk. Det har vært ­spesielt ­meningsfylt å arbeide med tilpasningen av farmasi­utdanningen til en 3 + 2-modell, selv om det også har vært utfordrende at Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Bergen (UiB) av ulike årsaker har trukket seg fra arbeidet med å tilpasse seg en ­nasjonal, felles 3 + 2-modell, forteller Loennechen.

Den nyvalgte lederen av ­profesjonsrådet, Anne Berit Walter, er studieleder ved bachelorutdanningen for ­farmasi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Henrik Schultz, instituttleder ved Farmasøytisk institutt, UiO, ble valgt som nestleder.

– Jeg synes det er naturlig at lederskapet nå går til en av høgskolene som har ­profesjonsstudier innen ­farmasi. Det er en viktig tid for den farmasøytiske profesjonen, og jeg ser frem til ­arbeidet sammen med nestlederen og medlemmene i profesjonsrådet, sier Anne Berit Walter til ­NFT rett etter valget.

(Publisert i NFT nr. 11/2015 side 11.)