Reidun Lisbet Skeide Kjome tok sin ph.d. ved Universitetet i Bergen (UiB) i 2010 og har vært første­amanuensis og postdoktor ved Senter for farmasi siden 2013. Senteret har vært ledet av Svein Haavik siden det ble etablert i 2003, og han avsluttet sitt åremål ved årsskiftet. Nå tar Kjome over som leder av senteret, og hun gleder seg.

  — Jeg har fått flere av de morsommere delene av en lederjobb, og slipper noen av de vanskeligste, smiler hun.

Samarbeid viktig

Den nye lederen forklarer at posi­sjonen som senterleder ved farmasi er litt ­spesiell siden senteret ligger mellom Det ­matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Matnat) og Medisinsk fakultet og er delt på mange institutt. Derfor har senterleder ikke arbeidsgiveransvar på samme måte som en instituttleder har. Oppgavene ­hennes innebærer å samarbeide med de andre ansatte på farmasi om å ­utarbeide en strategi, skrive årsrapporter og representere senteret internt og eksternt. ­Samtidig gjør organiseringen det slik at hun selv har ansvar for en liten del av økonomien til senteret og er avhengig av å få fakultets- og instituttlederne med på laget for å sikre midler.  

Revisjon av studieprogrammet

— Hva er dine planer/ønsker for senteret?
— En av de store oppgave fremover er å se på en revisjon av studieprogrammet. Jeg håper å få til et enda bedre samarbeid på tvers av de to fakultetene som vi ligger mellom, så vi får utnyttet den styrken det er; vi har noen utrolig sterke fagmiljøer, som bidrar til utdanningen vår. Jeg vil fortsette med den gode jobben Svein Haavik har gjort, med å skape et farmasimiljø ved UiB, og jobbe videre mot fullfinansiering av våre studieplasser. UiB sørger for at apotek på Vestlandet har tilgang til farmasøyter, og vi kunne med fordel utdannet flere. Norge, som et av verdens rikeste land, bør være ansvarlig for å utdanne sine egne farmasøyter, fremfor å tappe andre, fattigere land for høyt utdannet arbeidskraft. I tillegg har vi andre arbeidsplasser på Vestlandet som ønsker seg farmasøyter, som kommuner, fiskeoppdrettsnæringen og Senter for nukleærmedisin og PET, for å nevne noen.

— En ære

— Hva synes du om å ta over etter en leder som har vært der siden starten?
— Det er en stor ære å bli spurt om å ta over etter Svein. Jeg har hatt gleden av å jobbe med ham i snart 15 år og har lært utrolig mye fra ham i den tiden. Jeg er veldig glad for at han fortsatt kommer til å være en del av miljøet vårt; det er klart lettere å ta over når jeg vet jeg kan diskutere utfordrende situasjoner med ham. Jeg skal gjøre mitt beste for å bygge på det grunnlaget han har lagt.
 


Interessant modell for farmasifaget

Tidligere leder Svein Haavik er glad UiB viderefører sentermodellen for farmasifaget og synes Reidun L.S. Kjome er et godt valg.

Tekst: Tore Rasmussen Steien

— Reidun har god kjennskap til farmasi ved UiB og meget gode forutsetninger for å lede utviklingen av senteret fremover, sier han.

Selv viderefører han sitt arbeid med undervisning, veiledning og forskning som professor ved UiB.

— Det er bra å skifte oppgaver, men engasjementet for det en har jobbet av­-
vikles ikke automatisk.

Haavik har vært engasjert i farmasifaget ved UiB siden han ledet universitetets utredninger om farmasi i 2001 og 2002. Den la grunnlaget for det første studentopptaket i 2003 og etableringen av et eget senter for farmasi, som han har ledet siden.

— Dette har vært et interessant forsøk på en nyskapende tverrfakultær modell for faget, sier han.

(Publisert i NFT nr. 3/2019 side 10.)