Årets representantskap (RS) i Norge Farmaceutiske Forening hadde en stor oppgave foran seg, da de startet torsdag formiddag. Organisasjonsutvalget har revidert alle vedtektene og gjort større elle mindre endringer på mange punkter. Alt skulle gjennomgås og stemmes over i løpet av to hektiske dager.

Fem regioner

Den største og viktigste forandringen er at Norges Farmaceutiske Foreningen ikke lenger skal deles i 15 kretser, men skal i stedet ha fem regioner:

• Farmaceutene – Nord (Troms og Finnmark og Nordland)

• Farmaceutene – Midt (Møre og Romsdal og Trøndelag)

• Farmaceutene – Vest (Rogaland og Vestland)

• Farmaceutene – Sør (Agder, Vestfold og Telemark)

• Farmaceutene – Øst (Innlandet, Viken, Oslo og medlemmer bosatt utenfor Norge)

Under regionene er det et mål om å kunne opprette flere mer fleksible distriktsgrupper. 

I tillegg til geografisk endring er det lagt opp til at det er bare er grupper uten tariffavtale (apotekere, pensjonister og studenter) som har faste fora. De andre gruppene, seksjon for apotekansatte (NFF-A), seksjon for foretaksansatte (NFF-F), seksjon for offentlig ansatte (NFF-O) og forum for privatansatte (NFF-P), går inn i arbeidslivsutvalget.

En kjapp forklaring av endringene kan du se her.

Engasjement

RS brukte mye av hele torsdag og fredag morgen til å gå gjennom og diskutere de nye vedtektene. De fleste var enig om at det er behov for grep for å sikre engasjement, men det ble uttrykt bekymring for størrelsen på regionene. Det var også usikkerhet hvordan distriktsgruppene ville fungere. Noen var redd det vil bli vanskelig å få slike mindre lokalgrupper til å fungere hvis det ikke har en tydelig struktur, mens andre tror fleksibiliteten vil gjøre det lettere å engasjere seg: Da kan de organisere ett møte eller engasjere seg for en sak i en periode uten å binde seg til en rekke ekstra verv og krav.

Noen stilte spørsmål ved at apotekerne får et eget forum og definert plass i representantskapet. Andre mente det er positivt at apotekernes posisjon i foreningen styrkes og at målet er å få tariffavtale for apotekere, og de vil da gå inn i arbeidslivsutvalget og ikke ha et eget fast forum.

Enstemmig vedtatt

På formiddagen fredag var det endelig tid for å stemme. Etter avstemning om forslag på mindre endringer stemte alle representantene for de nye vedtektene. 

— Det er litt historisk, slo leder Rønnaug Larsen fast med et smil og takket organisasjonsutvalgets andre medlemmer og alle i representantskapet.

Vedtektene implementeres i løpet av 2020 og trer i kraft for fullt fra 1. januar 2021. Det blir nytt RS høsten 2020, og første RS i ny ordning blir våren 2021. Deretter blir RS annen hvert år.