Legemiddelmangel er et økende globalt problem, og Helsedirektoratet fullførte like før koronaen slo til, en delrapport om nasjonal legemiddelberedskap viet spørsmålet om legemiddelproduksjon i Norge for å styrke beredskapen.

Les også: Fant mange svakheter i norsk legemiddelberedskap

Bedre innkjøpsordninger

I konklusjonen slår de fast at trygg håndtering av forsyningssvikt og etterspørselssjokk henger nøye sammen med at Norge har en levedyktig legemiddelproduksjon, og myndighetene må lage rammer som oppfordrer til produksjon. 

«For å gjøre norske legemiddelprodusenter i stand til å produsere både mer av det de gjør i dag og flere produkter enn de gjør i dag er må det være økonomisk attraktivt for produsenten å inngå i en beredskapsordning. Insentiv – og innkjøpsordninger må legges til rette for norsk legemiddelproduksjon. Når en norsk produsent eller leverandør produserer eller lagrer en gitt mengde legemiddel for å forebygge eller løse en mangelsituasjon er det viktig at dagens innkjøpsordninger understøtter dette», står det blant annet i rapporten. 

Les også: Legemiddelverket ser få muligheter for egenproduksjon på kort sikt

Webinar om legemiddelberedskap og norsk produksjon

Tirsdag 8. juni inviterer Farmaceutene, i samarbeid med Legemiddelindustrien, til webinar om legemiddelberedskap og egenproduksjon.

På webinaret vil blant annet seniorrådgiver Kirsten Hjelle i Helsedirektoratet presentere «Nasjonal legemiddelberedskap – Delrapport Legemiddelproduksjon».

I tillegg vil Arne-Petter Sanne fra Legemiddelverket snakke om Prosjekt Produksjon. Leif Rune Skymoen, CEO i Curida skal snakke om hvilke rammevilkår han mener er viktige for å få til produksjon i Norge. Kjell-Erik Nordby, CEO, Vistin Pharma skal forklare hvordan de har lykkes som legemiddelprodusent (API) i høykostnadslandet Norge. 

Webinaret har påmeldingsfrist 4. juni.