I sitt siste budsjettforslag foreslo den blå regjeringen å avvikle det første kuttet for syntetiske legemidler i trinnprisordningen. Forutsatt at forskriftsendringene kan tre i kraft 1. januar 2022 antas forslaget å redusere folketrygdens utgifter med om lag 30 millioner kroner i 2022.

Det var et forslag som fikk både Apotekforeningen og Norges Farmaceutiske Forening til å reagere. Begge frykter det vil føre til kutt i bemanning i apotek. 

Ap og Sp ser ikke ut til å være like bekymret og gjør ingen endringer i forgjengernes forslag.

Les hvorfor Apotekforeningen og Farmacetuene synes kuttet er problematisk: Frykt for at kutt i legemiddelpris vil gå ut over pasientsikkerheten

Overskuddsvaksiner skal doneres bort

I sitt budsjettforslag ønsker regjeringen å utnytte overskuddet av covid-19-vaksiner ved å videreformidle overskuddsvaksinene så fort som mulig. 

«Det foreslås at Stortinget gir Helse- og omsorgsdepartementet i 2022 fullmakt til at vaksinedoser som ikke er planlagt brukt i Norge og som det ikke vurderes som hensikts- messig å beholde i et beredskapslager, doneres gjennom Covax-samarbeidet eller bilaterale donasjoner» står det i budsjettforslaget fra Ap og Sp.