Det skriver Dagens Medisin på sine nettsider.

Tallet gir en økning på 20 prosent fra 2014, og Legemiddelverket melder at det er positivt, da det er viktig at bivirkninger meldes om.

Selv om meldinger fra leger og farmasøyter holder seg stabilt, går tallene opp hovedsakelig på grunn av utvidet overvåkning etter at en vaksine mot rotavirus ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet. Meldinger fra helsesøstre øker.

Også pasientene bidrar i den økte innsendingen av bivirkningsmeldinger, og rapporten fra Legemiddelverket viser at 626 meldinger kom direkte fra pasienter, en økning fra 434 året før.

Statistikken viser hvor viktig det er at man melder om ulike typer bivirkninger ved bruk av legemidler. 179 av meldingene fikk dødelig utfall, og halvparten av alle bivirkningsmeldingene ble rangert som alvorlige.