Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS) er stolt av å ha etablert et godt ­tilbud til den yngre garde. Kort fortalt går programmet ut på at unge farmasøyter (adepter) får tildelt en egen mentor som i et helt år kan være samtalepartner, inspirator, kontaktbygger og rådgiver på veien videre inn i en yrkeskarriere.

Har lært mye
Det siste året har adept Anette Aaland Krokaas, gruppeleder ved Vitusapotek Jernbanetorget i Oslo, hatt Håvard Selby Ebbestad, administrerende direktør for Fürst Medisinsk Laboratorium, som sin mentor.
Hun søkte på mentorprogrammet fordi hun som fersk farmasøyt så dette som en sjanse til å lære mer om ledelse, hva slags muligheter farmasøyter har i sin yrkes­karriere og hva slags type farmasøytledere man finner.
— Jeg hadde erfaring fra flere verv i ­farmasistudentforeninger, både nasjonalt og internasjonalt, og ønsket sterkt å bygge videre på ideene jeg hadde fått etter disse. Dessuten hadde jeg hørt gode tilbake­meldinger fra tidligere adepter i programmet.
— Da jeg ble akseptert og fikk Ebbestad som mentor, var alt lagt til rette for et godt samarbeid siden han har lang erfaring både innenfor legemiddelindustri og i for­skjellige lederstillinger. Helt fra oppstarten av ­program­met har vi hatt mulighet til å ­diskutere et bredt utvalg tema, og jeg synes selv at jeg har lært og reflektert veldig mye i løpet av de siste månedene, forteller Krokaas.

Viktig med impulser fra de unge
Håvard Selby Ebbestad, som snart gir seg i kast med sin fjerde mentorsesong, ble ­opprinnelig med fordi han hadde positive erfaringer med tilsvarende opplegg i ­bedrifter han har ledet.
Gjort på en skikkelig måte, der begge involverte setter av tilstrekkelig med tid til forberedelser og gjennomføring, er dette en både effektiv og morsom form for leder­utvikling, mener Fürst-direktøren.
— For en som etter hvert kanskje jobber i litt utradisjonelle bransjer for en farmasøyt, er dette også en fin måte å holde kontakten med det farmasøytiske miljøet.
Han påpeker at det er et toveis opplegg:
— Selvsagt er det viktigste at adepten får anledning til å diskutere og reflektere rundt aktuelle leder- og organisasjons­temaer. Min erfaring er imidlertid at jeg som mentor har like stort utbytte av dette. For en middelaldrende leder er det helt ­av­gjørende å få impulser fra unge og engasjerte ­mennesker. Det hjelper meg til å holde meg oppdatert på hva som foregår inne i hodet på nye generasjoner. For­håpentligvis ­forlenger det tiden før jeg går ut på dato som leder.
Forskjellen på en sjef og en mentor, er at sistnevnte ganske enkelt er en uformell samtalepartner. Det burde derfor representere en fin mulighet for den unge og fremadstormende til å kunne lufte tanker og bekymringer på en «ufarlig» måte, ifølge Ebbestad.
— Å være mentor tar noe tid, men ikke mye. Og så lenge jeg fortsetter å glede meg til neste mentortreff, og adepten ikke ser ut til å grue seg altfor mye, opplever jeg dette som en god bruk av tiden, slår han fast.

(Publisert i NFT nr. 6/2013 side 16.)