Bente By Jansen har stor tro på Felleskata­logens nye nettilbud. Foto: Felleskatalogen

— Vi får nå en løsning for identifisering av kapsler og tabletter, der helsepersonell og privatpersoner kan gå inn på våre nettsider og finne ut hva slags tablett eller kapsel de holder i hånden. Tjenesten lanseres på www.felleskatalogen.no den 11. juni.

— Redaksjonen er tidligere blitt kon­taktet av tollvesen, politi, helsepersonell og privatpersoner som har etterspurt en ­løsning som gjør det mulig å identifisere legemidler ved hjelp av preparatets ut­seende på Felleskatalogenes nettsider. Løsningen bygger videre på tilsvarende tjenester i Danmark og Sverige, forteller By Jansen.

— Det er mulig å søke både i den norske og i den nordiske databasen ut fra søke­kriterier som utseende, form, farge og preg på tabletten eller kapselen. Hvis du vet navnet på preparatet, men ikke hvordan kapselen eller tabletten ser ut, så kan du få opp bilde av legemidlet, forklarer hun.

Bedre kontroll

— En slik tjeneste hører naturlig sammen med Felleskatalogen. Ønsket er at dette skal være til hjelp eksempelvis for hjemmesykepleien som deler ut legemidler til multidosebrukere. Innholdet i multidose­posen er definert på pakningen, men man vet kanskje ikke hva som er hva av de ulike tablettene. Vet man utseende på en bestemt tablett, vil det være enklere å ta ut riktig tablett fra posen hvis det er behov for det, illustrerer By Jansen.

— Apokjeden har allerede planer om å bruke bildene fra tjenesten på sine ordi­nasjonskort til multidosepasienter. Det vil gjøre det lettere å foreta en doseendring underveis både for hjemmesykepleien, pårørende og brukeren selv.

— Vi vet også at Tollvesenet kan bruke identifisering til varekontroll, mens legen kan bruke det i situasjoner der pasienten ikke husker navnet på medikamentet, men kanskje bare fargen. Med muligheten for identifisering kan det være enklere for legen å vite hvilket legemiddel pasienten mener. Det er gjerne slik at det er lettere å huske det visuelle, sier hun.

— Vi håper den nye løsningen også skal kunne bidra til å bedre kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasient. Fra tid til annen oppstår det slike problemer også på apotek. Det kan være vanskelig å vite hvilket legemiddel det snakkes om. Muligheten til identifisering kan derfor bidra til bedre pasientsikkerhet og slik kan vi få et enda sikrere helsevesen.

— Nå håper vi så mange som mulig vil kunne dra nytte av denne tjenesten. Ut fra de signaler vi har fått er det mange som venter på dette allerede. Det ­viktigste for oss er at den blir brukt og er til nytte, sier Bente By Jansen.

(Publisert i NFT nr. 6/2009 side10.)