Forløperen til Nycomed, Nyegaard & Co (Nyco), er den eldste av de såkalte fire klassiske innen norsk farmasøytisk industri.

Små steg, gryende suksess
Apotekeren Morten Nyegaard grunnla sitt første firma i 1874 i Oslo sentrum. Han importerte farmasøytiske produkter og en del øvrige apotekvarer. Firmaet Nyegaard & Co (Nyco) ble etablert i 1890. Egenbasert produksjon startet opp i 1913, først og fremst av produktene Nyco fruktsalt og Globoid. En egen forskningsavdeling ble etablert så tidlig som i 1925 og forskningen rettet seg mot vitaminer og hormoner. Firmaet flyttet til Nycoveien 2 i 1940 med sine da 100 ansatte og forsket der på røntgenkontrastmidler. I 1959 kom produktet Isopaque Nyco. Nycomed fusjonerte med Norgas i 1981, hvilket noe senere ble til firmaet Actinor og overtatt av Hafslund i 1985. Selskapet hadde da 500 ansatte. I 1986 skiftet firmaet navn til Nycomed.

Slår gjennom
Nycomed ble Norges største farmasiselskap med datterselskaper i mange europeiske land og stor eksport. Først i 1990-årene ble det foretatt flere oppkjøp i utlandet og i Norge: Collett Marwell-Hauge og Hydro Pharma ble kjøpt opp. I 1990 ble Nycomed delt i Nycomed Imaging (kontrastmidlene) og Nycomed Pharma (legemidlene) som begge ble utskilt fra Hafslundkonsernet i 1996. I 1997 skjedde det en fusjon mellom det engelske selskapet Amersham og Nycomed, som etter hvert tok navnet Nycomed Amersham. General Electric kjøpte Nycomed Amersham i 2003 og døpte det GE Healthcare. Legemiddeldelen i Nycomed (Pharma) ble imidlertid solgt til investeringsselskapet Nordic Capital i 1999. Nycomed kjøpte i 2007 det betydelig større firmaet Altana Pharma.

Kilder: Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, nr. 1/2009, Status og utfordringer for norsk farmasøytisk produksjon, Sintef-rapport, 2010

(Publisert i NFT 7–8/2010 side 17.)