— Vi involverer nå de ansatte ved de to farmasøytiske avdelingene sterkt i planleggingen av de nye sykehusapotekene: Vi planlegger tjenestene og samarbeidet med sykehuset sammen med ledelsen og medarbeidere i Helse Nord-Trøndelag. Det er et spennende arbeid og vi tror vi skal kunne åpne to sykehusapotek med funksjoner og tjenester som er meget godt koordinert, sier Gunn Fredriksen, adm. direktør i Sykehusapotekene Midt-Norge HF.

De farmasøytene som jobber på farmasøytisk avdeling i Namsos og Levanger i dag, vil bli ansatt i de nye sykehusapotekene. I tillegg skal det ansettes en ny cand.pharm. i Namsos og foreløpig ingen ekstra på Levanger.

Apotekerne er på plass: Ny sykehusapoteker ved Sykehusapoteket Namsos er cand.pharm. Ole Johan Li (27). Li er utdannet fra Universitetet i Tromsø i 2004 og har siden da jobbet ved farmasøytisk avdeling, Namsos Sykehus. Ny sykehusapoteker ved Sykehusapoteket Levanger er cand.pharm. Anne Midtbust (49). Midtbust er utdannet fra Universitetet i Oslo i 1982 og har vært ansatt ved Sykehuset Levanger siden 1986, først 13 år som avdelingsleder ved farmasøytisk avdeling og de siste sju årene som klinikkleder for Serviceklinikken.

(Publisert i NFT nr. 5/2007 side 6.)