— Det denne saken først om fremst dreier seg om, er hvilken rolle serviceproduksjonsordningen/-enhetene skal ha. Tradisjonelt har forståelsen vært at vi skal forsøke å hjelpe apotekene med å etterkomme leveringsplikten, også for ting som ikke faller under NAFs til enhver tid etablerte sortiment, sier Salmén.
Denne holdningen skal Legemiddel­verket tradisjonelt også ha delt.
— Under tilsynet fremførte inspektørene nye synspunkter på dette, ­synspunkter som ikke har noen forankring i den tradisjonelle tilnærmingen til saken. Som følge av dette, har vi sagt at vi – inntil vi eventuelt får nye signaler fra Legemiddelverket – ikke tør ta tak i nye ting med mindre det kommer som oppdrag fra Apotekforeningen. Det betyr at serviceproduksjonsordningen (i hvert fall for tabletter m.v.) i mindre grad enn tidligere vil kunne være en ressurs for apotekene når det gjelder nyoppståtte behov, legger han til.

Tynt begrunnet
At Kragerø Tablettproduksjon har ­bedrevet ulovlig import fra Kina, mener Salmén i beste fall er tynt begrunnet fra myndighetenes side.
— Når det gjelder det «finregula­toriske» rundt olmesartan, er det noen nyanser med hensyn til hva som er ­ferdigvare og hva som er mellomprodukt. De aktuelle kapslene inneholder kun aktiv substans og er kontrollert for ­innhold i regi av oss (i tillegg til andre). Jeg mener nokså bestemt at påstanden om ulovlig import, er heller tynt begrunnet. Men hvordan man enn snur og vender på det, er det i hvert fall sikkert at forskrivende lege har vært fullt informert om prosessen og ­faktisk også er den som tok initiativet til at olmesartankapslene skulle tas til Norge. Vår rolle har vært å ­kontrollere innholdet og pakke om kapslene og dermed muliggjøre at legens ­pasienter kunne få skaffet seg de forskrevne ­legemidlene på sine lokale apotek.

Ingen grunn til usikkerhet
Vi spør Salmén om det å importere uten tillatelse, pakke om og så selge videre som om produktet skulle vært produsert i Kragerø ikke er på grensen til hva folk vil oppfatte som forfalskning.
— Det savner enhver kontakt med ­virkeligheten. Hva folk i sin alminnelighet eventuelt kan komme til å tenke, er det ikke godt for meg å ha noen ­oppfatning om, men det er selvfølgelig kjedelig om det oppstår usikkerhet eller mangel på ­tillit til det vi lager. Det er det ingen grunn til og jeg kan bare håpe at NFT ikke benytter anledningen til å bidra til å skape slik usikkerhet, sier den daglige lederen.
Han har også bedt om et møte med Legemiddelverket for å gå ­igjennom ­problemstillingene, men denne ­hen­-
vendelsen er ifølge Salmén ennå ikke besvart. Selv mener han tilsynet bærer preg av krisemaksimering.
— Rent generelt vil jeg si at ­tilsynet, spesielt olmesartansaken, hadde preg av krisemaksimering; som tidligere ­legemiddelinspektør har jeg i det store og hele problemer med å forstå hva ­inspektørene mener å oppnå med å vinkle tilsynet og tilsynsrapporten på den måten de gjorde, sier Salmén avslutningsvis.

(Publisert i NFT nr. 5/2015 side 11.)