Tekst: Ann Kristin Odden

— Dette er noe jeg har vurdert siden jeg startet bachelorstudiene i farmasi i fjor høst. Etter et møte med NoPSA i januar fikk initiativet ny gnist, sier nybakt leder av Pharma Quod, Torbjørn Jonassen.

Foreningslederen kan fortelle at NoPSA (Norwegian Pharmaceutical Students’ Association) nå jobber med å utvide ­medlemsmassen til studentforeninger på bachelornivå. Med andre ord vil reseptarstudenter som organiserer seg ha muligheten til å delta på faglige kongresser, og også møte farmasistudenter fra inn- og utland i en faglig og sosial setting. Per i dag er det kun masterstudentenes student­foreninger som har denne fordelen.

— Imidlertid er det overordnede formålet å styrke det sosiale miljøet ved vår studieretning, sier Jonassen. Han opplyser at de allerede har opprettet en egen blogg på HiOAs nettsider, hvor medlemmene kan holde seg orientert om fremtidige arrangementer.

Nært samarbeid
Studentforeningens velklingende navn er en latinsk oversettelse av «pharma what», et uttrykk som oppsto blant reseptar­studentene under studieoppstart.

— Uttrykket er litt vanskelig å forklare, det må nesten oppleves. Hver gang noen roper «pharma what?», responderer alle i kor med høy røst: «Pharmacy!», forklarer foreningslederen.

Den nyopprettede foreningen vil også samarbeide tett med Universitetet i Oslos studentforening for masterstudenter, Veneficus.

— Av organisatoriske grunner valgte vi å starte vår egen forening, men vi har en god og løpende dialog med Veneficus, som blant annet vil bruke de samme lokalene som oss ved HiOA i tiden fremover. Fordelen med å samarbeide er blant annet at vi kan søke midler fra flere hold, og få støtte til flere arrangementer.

Positiv respons
Opprettelsen av Pharma Quod ble feiret tirsdag 27. mars, og Jonassen og resten av styret har allerede planer om grillkvelder utover våren, samt rekrutteringskampanje ved studiestart. På sikt har organisasjonen også håp om å arrangere fagturer utenlands.

— Responsen så langt har vært kjempepositiv, både fra studenter, HiOA og bedrifter. Kun én uke etter opprettelsen har medlemsmassen allerede fordoblet seg. Rekrutteringen går fortløpende, og vi håper den positive utviklingen vil fortsette, sier den ferske foreningslederen.

(Publisert i NFT nr. 4/2012 side 28.)